Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak 22 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış ve 23 Aralık 2003 tarihli Resmî Gazete`de yayımlanmış olan Titreşim Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte; bütün vücut titreşimi, el-kol titreşimi, maruziyet eylem değeri, maruziyet sınır değeri kavramlarının tanımı yapılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin;

– Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Eylem Değerleri başlıklı bölümünde; Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri,

– İşverenin Yükümlülükleri başlıklı bölümünde; Maruziyetin belirlenmesi, Risk değerlendirmesi, Maruziyetin önlenmesi veya azaltılması, Maruziyetin sınırlandırılması, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması,

– Sağlık Gözetimi ve Özel Koşullar başlıklı bölümünde; Sağlık gözetimi, Özel koşullar,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik Ek 1 El – Kol Titreşimi, Ek 2 Bütün Vücut Titreşimi bölümlerinde ise;

1. Maruziyetin değerlendirilmesi

2. Ölçüm

3. Etkileşim

4. Dolaylı riskler

5. Kişisel koruyucular

konularında alınacak tedbirler belirtilmiştir.

Yönetmelik uyarınca işveren;

– Çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele almak, gerekirse ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirlemek,

– İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken Risk değerlendirmesi başlıklı 7 nci maddede belirtilen hususlara özel önem vermek,

– Maruziyetin önlenmesi veya azaltılmasında 6331 sayılı Kanunun Risklerden korunma ilkeleri başlıklı 5 inci maddesinde yer alan risklerden korunma ilkelerine uymak,

– Riskler ile kaynağında mücadelenin uygulanabilirliği ve teknik gelişmeler dikkate alınarak, mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanabilecek riskleri kaynağında yok etmek veya en aza indirmek,

zorundadır.