Anasayfa / Eski Haberler / Çalışma Bakanlığı – İŞKUR – SGK Teşkilat Yapısında Değişiklik Yapıldı

Çalışma Bakanlığı – İŞKUR – SGK Teşkilat Yapısında Değişiklik Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan ve 02/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 665 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler ile;

1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu lağvedilerek burada görev yapan müfettişler Bakanlık İş Teftiş Kurulu bünyesine alındı. Dolayısıyla Bakanlık Teftiş Kurulu ve Türkiye İş Kurumu Teftiş Kurulu’nda görev yapan müfettişler İş Müfettişi unvanını aldı. İş Teftiş Kurulu’na önceki görevlerine ilaveten 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemlerini teftiş etmek; kayıt dışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek görevleri verildi.

2-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van, Zonguldak, Sivas illerinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlükleri (eski adıyla Bölge Çalışma Müdürlükleri) lağvedildi, illerde bulunan İş Kur İl Müdürlüklerinin ismi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak değiştirildi. Bakanlık bölge müdürlükleri tarafından yürütülen iş ve işlemler de dahil Bakanlığın mevzuattan kaynaklanan ve taşrada yürütülmesi gereken görevlerini artık bu il müdürlükleri yürütecek. Dolayısıyla Bakanlığın bölge müdürlüklerine yapılan ihbar ve şikayetler de artık bu yeni il müdürlüklerine yapılacak.

3-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kapatılan Bölge Müdürlükleri ile Şube Müdürlüğünün Türkiye İş Kurumuna devri, Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı (02/11/2011) tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanacak. Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüğüne ait görevlerin mevcut personel tarafından ilgili mevzuatına göre yürütülmesine devam edilecek.

4-Diğer mevzuatta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne yapılan atıflar Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürüne yapılan atıflar Çalışma ve İş Kurumu il müdürüne, Türkiye İş Kurumu il müdürlüğüne yapılan atıflar Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne, Türkiye İş Kurumu il müdürüne yapılan atıflar Çalışma ve İş Kurumu il müdürüne yapılmış sayılacak.

5-Türkiye İş Kurumun taşra teşkilatı, illerde Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri ile bunlara bağlı kurulacak hizmet merkezlerinden oluşacak. Nüfus, sigortalı ve işyeri sayısı, işlem yoğunluğu ve belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda Genel Müdürün önerisi ve Bakan onayı ile yeteri kadar hizmet merkezi kurulabilecek.

6-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bağlı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü lağvedilerek yerine Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ismiyle iki yeni genel müdürlük kuruldu. Daha doğrusu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü emeklilik ve sigorta olarak ikiye ayrıldı.

7-Sosyal Güvenlik İl Müdürleri Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanıyordu, artık Başkanın önerisi üzerine Bakan onayı ile atanacak. (www.isvesosyalguvenlik.com)