Anasayfa / Eski Haberler / Çalışma Bakanlığı İşyerlerinde Kapsamlı Bir Denetim Başlattı

Çalışma Bakanlığı İşyerlerinde Kapsamlı Bir Denetim Başlattı

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; kayıt dışı işyerlerinin (işçi çalıştırdığı halde SGK’da işyeri dosyası olmayan işyerlerinin), kayıt dışı (sigortasız) çalışan işçiler ve çalışma izni olmayan yabancı uyrukluların tespit edilmesi, asgari çalışma yaşının altındaki çalışan çocukların çalışmaktan alıkonularak eğitime yönlendirilmesi amacıyla, işyerlerinde kapsamlı ve uzun süreli bir denetim başlattı.

Denetimi, Bakanlığa bağlı İş Teftiş Kurulunda görevli iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli müfettişler birlikte yürütüyor.

Denetim sırasında, işçi çalıştırdığı halde SGK’da işyeri dosyası olmadığı, sigortasız işçi, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu işçi, çalışma yaşının altında çocuk işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerleriyle ilgili tutanak düzenlenerek, sigortasız çalışanların sigortası başlatılmakta, çalışma izni olmayan yabancı uyruklular emniyet veya jandarmaya bildirilmekte, çalışma yaşının altında olduğu tespit edilen çocuk işçiler çalışmadan alıkonularak eğitime yönlendirilmektedir.

Müfettişler tarafından düzenlenen tutanaklara istinaden daha sonra, SGK’da işyeri dosyası olmayanlar için işyeri bildirgesi vermemekten, sigortasız işçi çalıştıranlar için sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi vermemekten dolayı Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından gerekli yasal işlem yapılarak idari para cezaları uygulanacak, sigortasız çalışanlara ait primler geriye dönük olarak gecikme zammı ve cezası ile birlikte tahsil edilecek. Çocuk işçiler ve çalışma izni olmayan yabancı uyruklu işçilerle ilgili olarak ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından gerekli yasal işlemler yapılacak ve idari para cezaları uygulanacak.

Ayrıca, söz konusu denetimler sırasında zorluk çıkaranlara, müfettişlerin görevlerini yapma ve sonuçlandırmalarına engel olan kimselere 4857 sayılı İş Kanunun 107 nci maddesi uyarınca 10.873 TL idari para cezası uygulanacak, fiil ayrıca suç oluşturuyorsa Emniyet veya Jandarmaya bildirilecek, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Yukarıda belirtilen durumlarda uygulanacak idari para cezası miktarları; PRATİK BİLGİLER / SGK İdari Para Cezaları, İş Kanunu İdari Para Cezaları, Yabancıların Çalışma İzni Hakkında Kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları bölümlerinde yer almaktadır.