Anasayfa / Bilgi / Çalışma Hayatına İlişkin Yeni Vergi Düzenlemeleri ve Teşvikler

Çalışma Hayatına İlişkin Yeni Vergi Düzenlemeleri ve Teşvikler

Sponsorlu Bağlantılar

7103 sayılı Torba Kanunla işverenlere getirilen prim ve asgari ücret desteği yanında bazı vergi indirim ve teşvikleri de getirildi. Asgari ücretle çalışanlara da vergi dilimi garantisi getirildi.

İşverenler için getirilen teşvik ve desteklere; 7103 Sayılı Torba Kanun İle Gelen Yeni Teşvik ve Destekler, 2018 Yılı İçin de Asgari Ücret Desteği Geldi başlıklı yazılarımızda yer vermiştik. Prim desteğiyle birlikte çalışanların ücretlerinden kesilen ve Muhtasar Beyanname ile Maliye’ye bildirilerek ödenmesi gereken vergilerin belirli bir tutara kadarının Devlet tarafından karşılanacağını bu yazılarımızda belirtmiştik.

Getirilen diğer vergi teşvikleri ve düzenlemelere gelince;

– İşverenlerce, kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler vergi dışı bırakıldı. Bu hizmeti kendisi vermeyip, çalışana da herhangi bir ödeme yapmayıp, ödemeyi doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine fatura karşılığı yapan işverenler, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanacak. Yani bu durumda işverenler her bir çocuk için aylık 304,43 TL’ye kadar bu gelir vergisi istisnasından yararlanacak. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile kasın çalışana bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ise ücret olarak vergilendirilecek. Yüzde 15 oranını, Bakanlar Kurulu asgarî ücretin aylık brüt tutarının yüzde 50’sine kadar artırabilecek. (Düzenleme; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (16) numaralı bent ile yapıldı.)

– 193 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yapılan değişiklik ile Gelir Vergisinden müstesna tazminat ve yardımlar yeniden belirlendi.

Buna göre; 1475 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları gelir vergisinden istisna tutulacak (gelir vergisine tabi tutulmayacak). Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmayacak.

Ayrıca; hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin söz konusu vergiden istisna tutarın hesabında dikkate alınacak. Böylece 1475 sayılı, 854 sayılı, 5953 sayılı Kanunlar uyarınca ödenecek kıdem tazminatlarından istisna edilecek tutar hesap edilirken, burada sayılan ödemeler de vergiden istisna tutara dahil edilerek, ödemeler toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacak.

– Asgari ücretle çalışanların, Eylül veya Ekim aylarında yüzde 20’lik vergi dilimine girmelerini önleyecek düzenleme yapıldı. Artık bir üst vergi dilimine girdiği için kendisine ödenen net ücret, o yılın Ocak ayında asgari geçim indirimi dahil bekar işçiye ödenen net ücretin altına düşen çalışanlara, aradaki fark asgari geçim indirimine eklenerek ödenecek. Böylece hiçbir çalışanın aylık net ücreti, yılın hiçbir ayında o yılın Ocak ayında asgari geçim indirimi dahil bekar işçiye ödenen net ücretin altına düşmeyecek. Örneğin, 2018 yılı için asgari ücretli çalışan hiçbir işçinin aylık net ücreti 1.603,12 TL’nin altına düşmeyecek. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde yapılan değişiklik.)

– Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar da 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu uygulamasında ücret sayılacak. (Kanunun 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (7) numaralı bent.) (isvesosyalguvenlik.com)