Anasayfa / Eski Haberler / Çalışma Hayatıyla İlgili İyileştirici Yeni Düzenlemeler Yolda-11.11.2010

Çalışma Hayatıyla İlgili İyileştirici Yeni Düzenlemeler Yolda-11.11.2010

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER, 11/11/2010 tarihli basın toplantısında en çok üzerinde durdukları konuların başında istihdamı arttırmak ve işsizlikle mücadelenin geldiğini belirterek, çalışma hayatıyla ilgili yapılması planlanan ve vatandaş odaklı bir hizmet anlayışını ifade eden iyileştirme çalışmalarını açıkladı. Buna göre;

• Genç ve kadın istihdamı sağlayan, İş-Kur kurslarını bitirenlere istihdam sağlayan ve özürlü istihdamına önem veren işverenler için prim teşviki getirilecek.

• İzinsiz çalışan yabancılarla ilgili olarak daha etkin bir mücadele yöntemi uygulanacak.

• İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, işsizliğin azaltılması için uygulanacak faaliyetler ve projelere aktarılacak kaynak miktarı arttırılacak.

• Stajyerlere ödenecek ücret brüt asgari ücret üzerinden değil asgari ücretin net tutarı üzerinden hesaplanacak.

• Özellikle turizm sektöründe azami iki ay olarak belirlenmiş denkleştirme süresi turizm işletme belgesine sahip işyerleri için dört aya çıkarılacak.

• Mevcut düzenlemede 20 işçi çalıştıran işyerlerinde staj yapılabilmekte iken 5 işçi çalıştıran işyerlerine de bu imkan tanınacak.

• Taksi ve şehir içi toplu taşıma araçları ile sanatçıların Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda işverenlerin emri altında 10 günden az kısmi süreli çalışmaları halinde tıpkı tarım sigortalılarda olduğu gibi 17 gün üzerinden prim ödeme imkanına sahip olacaklar.

• El sanatlarıyla uğraşan kadınların düşük primle sigortalılık haklarından yararlanabilmesi için 2008 Ekim ayından önce el sanatlarıyla uğraşmış olma şartı kaldırılacak. Aynı tarım sigortalılarında olduğu gibi 2010 yılı için 17 günlük prim ödeyerek 30 günlük hizmet kazanacaklar.

• Trafik kazalarında sağlık giderlerinin karşılanması konusunda yaşanan sıkıntılar çözülecek, sosyal güvencesi olsun veya olmasın eğer bir kişi trafik kazasına karışmışsa tüm sağlık giderleri sosyal güvenlik sisteminden karşılanacak.

• Yeşil kartlı vatandaşların sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde yeşil kartları iptal edilmeyecek, bilgileri saklanarak askıya alınacak, çalışmalarını sonlandırıp tekrar yeşil kart statüsüne dönmeleri halinde yeşil kartları aktif hale getirilecek.

• Yurt dışında çalışan ve oradaki sigortalılığını borçlanmak isteyen bağımsız çalışanlar ile bilhassa ev kadınlarının borçlandıkları dönemde geçerli olan asgari ücret ile borçlanma tutarı arasındaki oran esas alınarak aylıkları bağlanacak.

• Halen Sosyal Güvenlik kapsamında olmayan tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışan mevsimlik işçiler de Sosyal Güvenlik kapsamına alınacak, bunlar da 30 günlük prim yerine 17 günlük prim ödeyerek sigortalılık haklarından yararlanacak.

• Bir işçi yıl içinde bir ayı geçmeyen ücretsiz izin alması durumunda bile sağlık sisteminden yararlanacak.

• Silikozis hastalığına yakalanan ancak kayıtdışı (sigortasız) çalıştığı için meslek hastalığı haklarından yararlanamayanlardan, silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 40’ını kaybettikleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilenlere 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması sağlanacak.

• Halen uygulanmakta olan işverenlerin aylık prim hizmet belgesini iş yerine asma zorunluluğu ortadan kaldırılacak.

• İşverenlere uygulanacak para cezalarında kolaylık sağlanacak.

• İlk defa memur olanların 1 yıllık ücretsiz izin süreleri içinde Genel Sağlık Sigortası primlerini çalıştıkları kurum ödeyecek.

• Herkesin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması için müracaat süresi son kez 1 Ocak 2012 tarihine kadar uzatılacak.

• İŞKUR aracılığı ile Meslek Edindirme Kursları açılacak.

• Bilhassa emeklilik işlemlerinde yanlış hesaplama nedeniyle yanlış bir şekilde emekli aylığı bağlanması gibi durumlarda, yanlışı yapan Kurum ve memursa bu yanlışın hesabını o memur ödeyecek.

• Ülkemize gelen yabancıların ve yabancı öğrencilerin 1 yıl süreyle Türkiye’de bulunma şartı da kaldırılacak, bilhassa yabancı öğrenciler ülkemize gelir gelmez öğrenimleri süresince asgari ücretten prim ödeyerek bütün Genel Sağlık Sigortası haklarından yararlanacaklar.(www.isvesosyalguvenlik.com)