Anasayfa / Soru - Cevap / İşveren Çalışma Koşullarında İstediği Değişikliği Yapabilir mi ?

İşveren Çalışma Koşullarında İstediği Değişikliği Yapabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma koşullarında değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler 4857 sayılı İş Kanunun Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi başlıklı 22 nci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Madde uyarınca işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. İşçi bu konudaki yazılı bildirime 6 işgünü içerisinde itiraz etmezse yapılan değişiklikler işçiyi bağlar. Eğer işçi bu süre içerisinde değişiklik önerisini kabul etmezse, işveren tarafından yapılan değişikliklerin geçerli nedene dayanması halinde işveren iş sözleşmesini feshedebilir.

Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. Hatta bu durumda işçinin iş sözleşmesini fesih hakkı bile doğabilir. (Bkz. Çalışma Şartlarında Değişiklik Fesih Nedenidir)

İşçinin işveren tarafından bir başka şubeye gönderilmek istenmesi halinde de aynı koşullar geçerlidir.

Söz konusu 22 nci maddede, çalışma koşullarında yapılan değişikliğin geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamayacağı belirtilmiştir.

Öt yandan işçi ile işveren aralarında anlaşarak çalışma koşullarını istedikleri zaman, istedikleri gibi değiştirebilirler.(isvesosyalguvenlik.com)