Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Yönetmelik; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesi, 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmış 18 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu konuda daha önce 28 Aralık 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev alanına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemekte ve Bakanlığının görev alanına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak tedbirler, denetim personelinin görev – yetki ve sorumlulukları ile üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Yönetmelikte;

– Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar bölümünde; denetimlerin yapılması, denetimin şekli, tutanak ve kayıt işlemleri, numune alma,

– Test ve muayene sonucunda yapılacak işlemler bölümünde; aykırılık halinde alınacak tedbirler ve uygulanacak yaptırımlar, teknik düzenlemeye aykırılık, güvensizlik, güvensizliğin değerlendirilmesi, yıllık kayıtlar ve faaliyet raporu,

– Denetim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları

– Üretici ve dağıtıcının yükümlülükleri

konularında düzenlemeler yer almaktadır.