Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Sponsorlu Bağlantılar

9 Ocak 1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 18 Ocak 1985 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teşkilat yasasıdır. Ancak kamuoyunda genel olarak Bakanlığın adı Çalışma Bakanlığı olarak geçmektedir.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kanun aslında “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” adıyla yayımlanmış, daha sonra 2000 yılında 618 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kanunun adı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun“ olarak değiştirilmiş olup, söz konusu KHK’nın daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine 2001 yılında 4947 sayılı Kanunla ismi yeniden aynı şekilde düzenlenmiştir.

Daha sonra da Kanunda zaman zaman yapılan değişikliklerle Bakanlığa bağlı yeni genel müdürlük ve daire başkanlıkları, bağlı veya ilgili kuruluşlar oluşturulmuş, bunların isim ve yapılarında değişiklikler yapılmıştır.

Kanunda; çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan menfaatlerini korumak ve geliştirmek gibi görevleri olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev ve yetkileri, merkez ve taşra birimleri, ilgili ve bağlı kuruluşlar düzenlenmiştir. Bakanlık görev ve yetkilerini bu Kanun ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanarak çıkarılan yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde yürütmektedir.

Teşkilat yasasına göre; Bakanlık bünyesindeki en önemli birimler İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çalışma Genel Müdürlüğü’dür. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ise Bakanlığın ilgili kuruluşlarıdır.

Bu Kanunda dolayısıyla da Bakanlığın teşkilat yasasında en önemli değişiklik 2001 yılında 665 sayılı KHK ile yapılmış (Bkz. Çalışma Bakanlığı – İŞKUR – SGK Teşkilat Yapısında Değişiklik Yapıldı), önceleri ismi Bölge Çalışma Müdürlüğü olan daha sonra ismi Bölge Müdürlüğü olan taşra birimleri kapatılmış, bunun yerin Türkiye İş Kurumu müdürlüklerinin ismi Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, Bölge Çalışmaların görevleri bu müdürlüklere yani İŞKUR müdürlüklerine verilmiştir.