Anasayfa / Haber / Çalışma ve Vergi Hayatındaki Önemli Yenilikler Başlıyor

Çalışma ve Vergi Hayatındaki Önemli Yenilikler Başlıyor

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma ve vergi hayatıyla ilgili olarak 2017 yılı içerisinde yapılan yasal düzenlemelerle birçok köklü değişiklikler getirilmiş, ancak bunların hayata geçiş / yürürlüğe giriş tarihleri 1 Ocak 2018 olarak belirlenmişti.

Nihayet belirlenen tarih geldi ve artık bu önemli değişiklik ve düzenlemeler yavaş yavaş hayata geçecek, uygulamaya girecek. Bu köklü değişiklik ve düzenlemelerin bazıları aşağıda belirtilmiştir.

– İşçi – işveren arasındaki uyuşmazlıklarda, iş mahkemesine gitmeden önce arabulucuya başvurma mecburiyeti getirilmişti. (Bkz. İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarının Çözümünde Yeni Dönem Başlıyor, İşçi – İşveren İçin Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Başladı mı ? başlıklı yazılar) Söz konusu mecburiyet 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle başladı. Artık bazı istisnalar hariç doğrudan İş Mahkemesinde dava açma yolu, ayrıca işten ayrılanlar için izin, ücret, işçilik alacaklarıyla ilgili olarak Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüklerine şikayette bulunma yolu kapandı.

– Vergisini zamanında ödeyen mükellefler yüzde 5 oranında vergi indirimi alacak. (Bkz. Beş Puanlık Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları) Uygulamanın ayrıntısı 23 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 301 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlendi. Tebliğ uyarınca diğer şartlar yanında indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 (bin) Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekecek. Ayrıca uygulanacak indirim tutarı da 1.000.000 (birmilyon) Türk lirasını aşamayacak.

– 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar da işsiz kalmaları halinde Esnaf Ahilik Sandığından işsizlik ödeneği (maaşı) alabilecekler. (Bkz. Bağ-Kur Sigortalılarının İşsizlik Maaşı Alma Şartları)

Yukarıdaki iki önemli değişiklik yanında ayrıca;

– 2017 yılında memurlar ve çalışan sayısı yüksek özel sektör işyerlerinde çalışanlar için başlayan zorunlu BES kesintisi uygulaması; çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başladı. Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren başlayacak. (Bkz. Otomatik BES Kesintisi Bütün Çalışanlar İçin Hemen Başlamayacak, Çalışanlar İçin Zorunlu Bireysel Emeklilik Nasıl Uygulanacak ? başlıklı yazılar.

– Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin tek belge olarak birleştirilmesi kapsamında (Bkz. Tebliğ Çıktı – Muhtasar Beyanname İle Prim Belgesi Ne Zaman Birleştirilecek ?) pilot il olarak 1 Haziran 2017 tarihinde Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için başlayan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesi uygulaması, 21 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ uyarınca Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başladı. Diğer illerdeki mükellefler/işverenler içinse eğer herhangi bir değişiklik olmazsa uygulama 1 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak.

– Özellikle Manisa’nın Soma İlçesinde faaliyet gösteren özel sektöre ait bir maden ocağında, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan faciadan sonra kamuoyunda çok tartışılması üzerine, 8 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştı. Bu tebliğ, eğer herhangi bir erteleme olmazsa 1 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girecek ve artık yer altı maden işyerlerinde sığınma odaları bulunması zorunlu hale gelecek.

Yukarıda bazıları sıralanan uygulama ve değişiklikler yanında özellikle işverenleri ilgilendiren önemli bir uygulama ise 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle sona erdi. Bu uygulama 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere asgari ücretin yüzde 30 zamlanması üzerine başlayan ve 2017 yılı sonuna kadar da devam eden işverenlere yönelik asgari ücret desteği uygulaması. Maliye Bakanı Naci AĞBAL,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Maliye Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesine yönelik görüşmeler sırasında 1 Ocak 2018’den sonra asgari ücret desteği verilmeyeceğini belirtmişti.(isvesosyalguvenlik.com)