Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi ve İzlenmesi

Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi ve İzlenmesi

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Bildirge; Bildirge, Cenevre’de toplanan Uluslararası Çalışma Orgütü Genel Konferansı’nın 18 Haziran 1998 günü sona eren 86. oturumunda kabul edilmiştir.

Bildirge, ekonomik büyümenin, eşitliği, toplumsal ilerlemeyi ve yoksulluğa son verilmesini sağlamak için gerekli, ancak yeterli olmadığı, lLO’nun güçlü sosyal politikalarının adaleti ve demokratik kurumları teşvik etmesine olan gereksinimi teyit etmektedir.

Bildirgede;

– Bütün üye ülkelerin ILO’ya serbest olarak katıldıkları, ILO Anayasası ve Filedelfiya Beyannamesinde belirtilen hususları kabul ettikleri, ilke ve hakların örgüt içinde ve dışında belirli hak ve yükümlülük içinde geliştirildiğine vurgu yapmakta,

– Sözleşmeyi onaylamamış olsalar dahi bütün üye ülkelerin sözleşmede ve 2 nci maddede belirtilen temel haklara ilişkin ilkelere, saygı göstermek, bu ilkeleri geliştirmek ve geçekleştirmekle yükümlü oldukları,

– ILO’nun amaçlarına ulaşmasında, ilkelerinin hayata geçmesinde, sözleşmelerin uygulanmasında ülkelerin birbirine yardımcı olacağı,

– Bu bildirgeyi hayata geçirebilmek için ülkelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler,

– Çalışma standartlarının ticari koruma amacıyla kullanılamayacağı, bildirge ve ekinde yer alan hiçbir hükmün bu amaçla kullanılamayacağı, herhangi bir ülkenin karşılaştırmalı avantajının bu bildirge çerçevesinde sorgulanamayacağı,

hükümlerine yer verilmiştir. Bildirge ekinde ayrıca Bildirgenin İzlenmesi adı altında yapılacak işlemler ve uygulanacak yol – yöntem belirtilmiştir.

Bildirge Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz