Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / Çeyiz Hesabı Uygulamaya Girdi – İşte Şartları

Çeyiz Hesabı Uygulamaya Girdi – İşte Şartları

Sponsorlu Bağlantılar

6637 sayılı Torba Kanun ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 633 sayılı Teşkilat Yasasına (KHK) üç yeni ek madde eklenmişti.

Eklenen bu maddelerle, doğum yardımı yapılması, konut hesabı ve çeyiz hesabı açacaklara Devletin yapacağı katkı düzenlenmişti. (Bkz. 6637 Sayılı Torba Yasayla Gelen Sosyal Yardım ve Destekler) Bunlardan doğum yardımı alma şartlarının Doğum Parası Alma Şartları başlıklı yazıda, konut hesabı açtırıp Devlet desteğinden yararlanma şartlarını ise Ev Alacaklara Devletin Yapacağı Katkının Şartları ve Miktarı başlıklı yazıda belirtmiştik.

Çeyiz hesabı uygulamasıyla ilgili ayrıntılı düzenleme ise 16 Aralık 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik ile yapılmış, Yönetmeliğin dört ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Söz konusu Yönetmelik 16 Nisan 2016 Cumartesi günü yürürlüğe girdi ve çeyiz hesabı uygulaması bugün (18 Nisan 2016 Pazartesi) itibariyle başladı.

Öte yandan burada belirtilen çeyiz hesabının, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yetim aylığı alan çocuklara evlenmeleri halinde ödenecek çeyiz parasıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi Evlenme Ödeneği Kimlere Verilmektedir ? başlıklı yazıda yer almaktadır.

633 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Çeyiz hesabı ve Devlet katkısı başlıklı Ek 2 nci maddesi ve Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik uyarınca çeyiz hesabı açtırma ve Devlet katkısından yararlanma şartları ve Devletin yapacağı katkının miktarı aşağıda belirtilmiştir.

Hesap Açtırma Şartları

Çeyiz hesabı, bankaların yurtiçi şubelerinde, Türk Lirası cinsinden, mevzuat hesabı veya katılım fonu olarak açılacak. Bir kişi sadece bir tane çeyiz hesabı açtırabilecek, birden fazla çeyiz hesabı açtıranların sadece ilk açtırdıkları hesabı geçerli sayılacak ve Devlet sadece bu hesaba katkıda bulunacak. Hesap açtırabilmek için Türk vatandaşı olmak yeterli olacak. Çıkma izni alarak Türk vatandaşlığından çıkmış olanlar da hesap açtırabilecek. Hesap sadece kadınlara yönelik olmayıp, erkekler de hesap açtırabilecek. Çeyiz hesabı açıldıktan sonra bir başka bankaya taşınamayacak. 18 yaşından küçükler adına da velisi veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açtırılabilecek. Hesap açtıracak kişi ile banka arasında çeyiz hesabı sözleşmesi düzenlenecek.

Hesaba Para Yatırma Şekli ve Şartları – Hesabın İşleyişi

Hesap açtırıldıktan sonra hesaba her ay veya üç ayda bir düzenli para yatırılacak. Aylık para yatırılması halinde en az 100 TL, en çok 1.000 (bin) TL yatırılabilecek, üç ayda bir para yatırılması halinde ise en az 300 TL, en fazla 3.000 (üçbin) TL yatırılacak. Yatırılacak tutar burada belirtilen alt ve üst sınırlara uygun olmak şartıyla, farklı tutarlarda olabilecek. Hesabın açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere üst sınırın üstünde hesaba para yatırılabilecek, ancak bu tutar 15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemeyecek. Ödemeler ilgili ayın veya üç ayın ilk iş günü veya son iş günü arasında istenilen tarihte yapılabilecek. Burada belirtilen tutarlar her yıl Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Ödemenin aylık yapılması halinde bir yıl içerisinde üç defadan fazla, üç aylık yapılması halinde yılda bir defadan fazla aksatılmayacak. Ayrıca bir dönem içerisinde çeyiz hesabından en fazla iki defa para çekilebilecek. Para çekilmesi halinde kalan tutar, çeyiz hesabının açıldığı tarihten paranın çekildiği tarihe kadar hesaba yatırılması gereken asgari tutarın altına düşmeyecek. Burada belirtilen şartlara uyulmaması halinde hesap çeyiz hesabı özelliğini kaybedecek ve Devlet katkısından yararlanılamayacak.

Devlet Katkısından Yararlanma Şartları

Açılacak çeyiz hesabından dolayı Devlet katkısından yararlanılabilmesi için;

– Evlilik tarihinden önce hesaba en az üç yıl boyunca yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak düzenli para yatırılmış olması ve hesabın çeyiz hesabı olma özelliğini kaybetmemiş olması,

– Hesap sahibinin 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapmış olması,

şartları aranacak.

Yaş Şartı

Bu şartlar altından bugün çeyiz hesabı açtıracak kişinin en erken 3 yıl sonra evlenecek olması ve evleneceği tarihte 27 yaşını doldurmamış olması gerekecektir. Dolayısıyla 24 yaşını doldurmuş olanların veya daha büyük yaşta olanların bu hesabı açtırmasının bir faydası bulunmamaktadır. 18 yaşını doldurmamış olanlar ise veli veya vasileri aracılığıyla hesap açtırabilecektir.

Devlet Katkısının Miktarı

Devlet katkısı, evlilik tarihinde hesapta birikmiş olan toplam tutarın yüzde 20’sini ve 5.000 (beşbin) Türk Lirasını geçemeyecek.

Katkının miktarı çeyiz hesabına düzenli olarak yapılan ödemeye göre belirlenecek.

– Düzenli ödeme süresi 36 ay ila 47 ay olanlar hesapta biriken paranın yüzde 10’u tutarında Devlet katkısı alacak. Ancak bu tutar 4.000 (dörtbin) lirayı geçemeyecek.

– Düzenli ödeme süresi 48 ay ila 59 ay olanlar hesapta biriken paranın yüzde 15’i tutarında Devlet katkısı alacak. Ancak bu tutar 4.500 (dörtbin beşyüz) lirayı geçemeyecek.

– Düzenli ödeme süresi 60 ay ve üzeri olanlar hesapta biriken paranın yüzde 20’si tutarında Devlet katkısı alacak. Ancak bu tutar 5.000 (beşbin) lirayı geçemeyecek.

Devlet Katkısından Yararlanmak İçin Başvuru

Çeyiz hesabının sahibi, evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde evlenme cüzdanı veya Nüfus Müdürlüğünden alacağı belge ile hesap açtırdığı bankaya başvuracak. İlgili banka gerekli kontrolleri yaparak takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde hesap sahiplerinin başvurularını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na iletecek. Bakanlık banka tarafından gönderilen bilgi ve belgeleri kontrol ederek 10 iş günü içerisinde Devlet katkısını ilgili hesaba aktaracak. (isvesosyalguvenlik.com)