Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevlerinde Çalışanların Sigortalılıkları Nasıl ve Hangi Kapsamda Sağlanmaktadır ?

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevlerinde Çalışanların Sigortalılıkları Nasıl ve Hangi Kapsamda Sağlanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 7- CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIKLARI NASIL VE HANGİ KAPSAMDA SAĞLANMAKTADIR ?

CEVAP 7- Hizmet akdiyle çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanmakta ve bunlar 4/a (eski SSK’lı) kapsamında sigortalı sayılmaktadır.