Anasayfa / Haber / Ceza Yemek İstemeyen İşverenlere SGK’dan Yeni Kolaylık

Ceza Yemek İstemeyen İşverenlere SGK’dan Yeni Kolaylık

Sponsorlu Bağlantılar

12 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe giren tebliğ uyarınca, 4/1-a (SSK) kapsamında çalışanların istirahat raporu almaları halinde, rapor süresince işyerinde çalışıp çalışmadığının işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Kısaca çalışmadığına dair bildirim olarak adlandırılan bu uygulama çerçevesinde, bildirimi geç yapan veya hiç yapmayan işverene idari para cezası uygulanmaktadır. Konuya ilişkin düzenleme İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde yer almakta olup, ayrıca Raporlu İşçinin Çalışmadığına Dair Bildirimin Kaç Gün İçinde ve Nasıl Yapılması Gerekir ? başlıklı yazıda da bildirimin süresi, şekli ve uygulanacak idari para cezası, İstirahat Alan Her Sigortalı İçin Çalışmadığına Dair Bildirim Yapılması Gerekir mi ? başlıklı yazıda da bildirim yapılması gerekmeyen durumlar belirtilmiştir.

Öte yandan, sigortalısı istirahat raporu alan işverenin e-bildirge ekranına bilgi düşmekte, işveren veya muhasebeci durumdan haberdar olarak bildirimi yapmakta, bu şekilde idari para cezası ile karşı karşıya kalmaktan kurtulmaktadır. Ancak bu her zaman mümkün olmamakta, bazen bu konuda uyarı işveren ekranına düşmemekte, bazen işveren bunu fark etmemekte, eğer sigortalısı da işverene rapor aldığı konusunda bilgi vermemişse işveren idari para cezasına maruz kalmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu işverenlerin bu konuda mağdur olmaması için iki uygulamayı daha hayata geçirdi. Cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi Kurumun sisteminde kayıtlı olan işverene, sigortalı işçisinin istirahat raporu alması halinde SMS yoluyla sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen raporlar ve bu raporlara ilişkin çalışılmadığına dair bildirim girişi yapmaları hususunda mesaj gönderilecek. Aynı şekilde işverenin e-posta adresine de sigortalılarına verilen istirahat raporları hakkında e-posta yoluyla bilgilendirme yazısı gönderilecek. Uygulamadan faydalanmak isteyen işverenlerin e-SGK/Diğer Uygulamalar-Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş ekranı içinde yer alan “İşveren İletişim Bilgileri” panelinden cep telefonu numarası ve e-posta adresini kaydetmesi gerekiyor. Tabii bu sadece işverenlere tanınmış bir kolaylık olup, cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi kayıtlı olduğu halde işverene mesaj gönderilmemiş/gönderilememiş olması işverenin bu konudaki bildirim yükümlülüğünü kaldırmayacak.

Ayrıca bildirim yapılmamışsa, sadece kâğıt ortamında istirahat belgesi düzenlenen sigortalılar için çalışmadığına dair bildirim yapması konusunda işverene tebligat gönderilecek, elektronik ortamda düzenlenen iş göremezlik belgeleri veya sağlık kurulu raporları için işverene tebligat gönderilmeyecek. (isvesosyalguvenlik.com)