Anasayfa / Eski Haberler / CHP Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanununun İptali İçin Dava Açtı – 05.01.2013

CHP Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanununun İptali İçin Dava Açtı – 05.01.2013

Sponsorlu Bağlantılar

7/5/1983 tarihinden beri yürürlükte bulunan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununu yürürlükten kaldırarak bunların yerini alan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 18/10/2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek onaylanmak üzere Cumhurbaşkanına gönderilmiş, Türk-İş, Kanunun iki maddesinin veto edilmesi için Cumhurbaşkanına başvurmuş (20/10/2012 tarihli haber), ancak Kanun Cumhurbaşkanı tarafından aynen onaylanarak 7/11/2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmişti (7/11/2012 tarihli haber).

Bu defa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), söz konusu Kanunun; Anayasa’ya, Türkiye’nin imzalamış olduğu BM Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi’ne, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmelerine ve Avrupa Sosyal Şartı’na aykırı olduğu gerekçesiyle, iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP’nin, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili eleştiri ve itirazları başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır;

– Sendika kavramının değiştirilmesi: Yasa ile “sendika” kavramı yerine “kuruluş” kavramı getirilmiş ve uluslararası alanda kabul gören sendika kavramının içi boşaltılmak istenmiştir.

– Sendikal örgütlenme hakkının kısıtlanması.

– Konfederasyon dışı örgütlenmelere izin verilmemesi.

– Tek işkolunda faaliyet gösterme kısıtı.

– Sendika Kurucusu olmak için “Fiilen Çalışma” şartı getirilmesi.

– Sendikalara dış denetim getirilmesi.

– Sendika organlarında görev alanların sayısının kısıtlanması.

– Sendikal Güvenceler.

– Toplu Pazarlık Yetkisi ve İşkolu Barajı.

– Grev hakkının kısıtlanması.

– Grev Yasaklarına ilişkin düzenlemeler.

– Grev Ertelemesi.

– Çerçeve Sözleşme ve Grup Toplu İş Sözleşmesi.