Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Yurtdışı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Çifte Vatandaşlar ve Mavi Kart Sahipleri Borçlanma Hakkından Yararlanabilirler mi ?

Çifte Vatandaşlar ve Mavi Kart Sahipleri Borçlanma Hakkından Yararlanabilirler mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 31- ÇİFTE VATANDAŞLAR VE MAVİ KART SAHİPLERİ BORÇLANMA HAKKINDAN YARARLANABİLİRLER Mİ ?

CEVAP 31- “Çifte vatandaş” olarak bilinen ve Türk vatandaşlığı ile birlikte başka bir ülke vatandaşı olanlar, Türk vatandaşlığı devam ettiği sürece borçlanma hakkından yararlanabilirler.

5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi ile doğumla Türk vatandaşı olup da sonradan vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanmış olanlara, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakların kullanımında, ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklar aynen tanınmıştır.

Bu düzenlemeye göre, Türk vatandaşlığından çıkmadan önce kazanılmış sosyal güvenlik hakları, ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla aynen Türk vatandaşlarına tanınan haklar gibi kullanılabilirler.

Bu durumda,  3201 sayılı Kanunda borçlanmadan yararlanabilmenin başvuru sahibinin borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olma şartına bağlanması, ayrıca Türk vatandaşlığından çıkmadan önce borçlandırılmayan ya da borçlanma talebinde bulunulmayan yurtdışı süreleri kazanılmış hak niteliği taşımaz.

Bu nedenle, kamuoyunda önceden pembe, daha sonra “mavi kart sahibi” olarak bilinen doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazananlar, başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadıklarından borçlanma kapsamındaki sürelerde Türk vatandaşı olsalar bile, SGK tarafından bunların borçlanma talepleri reddedilmektedir.

Ancak, bu uygulamaya yönelik olarak açılan davalar sonucunda Yargıtay Hukuk Kurulunca uygulama aleyhine karar verilmiştir. Bu kararların tavsiye niteliğinde olması ve bağlayıcı özelliğinin bulunmaması nedeniyle,  sadece şahsa münhasır kesinleşmiş yargı kararları uygulanarak, borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olmayan pembe ve mavi kart sahiplerinin yurtdışı süreleri borçlandırılmaktadır.

Öte yandan Türk vatandaşlığından çıkmadan önce borçlanılan ya da borçlanma talebinde bulunulan yurtdışı süreleri kazanılmış hak niteliğinde olduğundan, bu nitelikteki borçlanmalar geçerli sayılarak, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında Türkiye’de geçmiş bir hizmet olarak değerlendirilmektedir.