Anasayfa / Bilgi / Çıraklar İçin Ücret Bordrosu Düzenlenmesi Gerekir mi ?

Çıraklar İçin Ücret Bordrosu Düzenlenmesi Gerekir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Kimler için ücret ödeme bordrosu düzenleneceği 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ücret bordrosu başlıklı 238 inci maddesinde belirtilmiştir.

Söz konusu maddede “İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz.” hükümleri yer almaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 28 inci maddesinde ise 3308 sayılı Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kanununa tâbi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretlerinin gelir vergisinden istisna yani muaf olduğu belirtilmiştir.

Nitekim 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde de; aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesna olduğu belirtilmiştir.

Dolayısıyla çırağa ödenen ücret eğer asgari ücreti aşmıyorsa, bu durumda yukarıda belirtilen hükümler uyarınca ücret ödeme bordrosu tutulmasına (düzenlenmesine) gerek bulunmamaktadır.

Tabii buradaki çıraktan kasıt, ilgili okulla (Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları) çırağın çalıştığı işyeri sahibi arasında çıraklık sözleşmesi bulunan kişilerdir. Ayrıca 3308 sayılı Kanun uyarınca çırağın 14 yaşını doldurmuş ancak 19 yaşından gün almamış olması, ayrıca işyerine aday çırak veya çırak alabilmek için işyerinde usta öğretici bulunması gerekir. Eğer ortada çıraklık sözleşmesi yoksa veya çalıştırılan kişi 19 yaşından gün almışsa bu durumda çıraklıktan söz edilemez, çalışan kişi normal işçi sayılır ve ücret bordrosu düzenlenmesi gerekeceği gibi, sigortalılığından da ilgili okul değil çalıştıran işyeri sahibi sorumlu olur.

Çırakların sosyal güvenliği (sigortası) ile ilgili ayrıntılı bilgi ise Aday Çırak – Çırak – Öğrenci – Stajyer ve Kursiyerlerin Sigortalılığı başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)