Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Çıraklık ve Staj Çalışma Süreleri Emeklilik Şartlarının Belirlenmesinde Nasıl Değerlendirilmektedir ?

Çıraklık ve Staj Çalışma Süreleri Emeklilik Şartlarının Belirlenmesinde Nasıl Değerlendirilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 66- ÇIRAKLIK VE STAJ ÇALIŞMA SÜRELERİ EMEKLİLİK ŞARTLARININ BELİRLENMESİNDE NASIL DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR ?

CEVAP 66- Sosyal güvenlik mevzuatına göre, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çıraklar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ve hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

Bu durumda, çıraklara veya stajerlere, bu çalışma süreleri için emeklilik primi yatırılmamaktadır.

Eğer bir kişi çırak veya stajer  olarak sosyal güvenlik sistemine girmiş ise, emeklilik şartları belirlenirken ilk çırak veya stajer  olarak SGK’ya tescilinin yapıldığı tarih, emeklilik için “işe giriş tarihi” olarak esas alınmamakta ve çıraklık veya stajerlikte ödenen primler de emeklilik prim olmadığından, dolayısıyla emeklilik hesabında prim ödeme gün sayısına dahil edilmemektedir.

Dolayısıyla, emeklilik hesabında dikkate alınan sigortalılık başlangıcı, sigortalının emeklilik sigortasına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı (prim ödendiği) tarih olarak kabul edilmektedir.

Örneğin, bir kişinin 13/9/2007 tarihinde çırak sigorta tescili yapılmıştır. Bu kişi daha sonra 11/2/2011 tarihinde de ilk defa emeklilik primi ödenerek çalışmaya başlamıştır. Bu kişinin emeklilik şartları açısından sigortalılık başlangıcı 13/9/2007 tarihi değil, 11/2/2011 tarihi olarak dikkate alınacak, emeklilik prim ödeme gün sayısının başlangıcı da yine 11/2/2011 tarihi sayılacaktır.

Bu uygulama sosyal güvenlik reformunda önce (30/4/2008 tarihinden önce) sigortalı olanlar, daha doğrusu SSK kapsamında çırak veya stajer olarak çalışanlar için de aynen geçerlidir.

Yalnız, kadın sigortalıların doğum borçlanmalarında eğer kadın sigortalının çıraklığı veya staja tabi çalışması varsa bu çalışmaların başlangıç tarihi sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, çıraklık veya stajerlik çalışmalarından sonraki doğumları borçlandırılmaktadır.