Anasayfa / Bilgi / Çocuğu Üzerinden Sağlık Yardımı Almak İsteyen Önce Gelir Testi Yaptıracak

Çocuğu Üzerinden Sağlık Yardımı Almak İsteyen Önce Gelir Testi Yaptıracak

Sponsorlu Bağlantılar

Gelir Testi Yaptırmış Anne ve Baba Sigortalı Çocukları Üzerinden Sağlık Yardımı Alabilir mi ? başlıklı yazımızda da belirttiğimiz üzere; bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında çocuğu üzerinden sağlık yardımı almak isteyen anne ve/veya baba için Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri, bunların hiçbir sosyal güvencesi olmaması yanında aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının, yürürlükte bulunan asgari ücretten asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarından daha az olması şartını aramakta, bunun tespiti için de eğer anne – baba daha önce gelir testi yaptırmışsa, gelir tespiti sonucunu esas almakta, gelir testi yaptırılmamışsa müdürlükler genel bir değerlendirme yapmakta, Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu doldutturarak sağlık yardımlarından yararlanma hakkı vermekteydi.

Ancak daha sonra 18 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde bakmakla yükümlü olunan anne – baba “Geçimi genel sağlık sigortalısı tarafından sağlanan, 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan gelir testi sonucunda 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (g) bendi kapsamında olup da aile içinde fert başına düşen gelir miktarı asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası” şeklinde tanımlandı.

Yönetmelikle yapılan bu düzenlemeden sonra, anne ve/veya babanın çocuğu üzerinden sağlık yardımı alabilmesi için ölçü olarak alınan aylık kazancının tespitinde gelir testi sonucunun esas alınması zorunlu hale geldiğinden, artık çocuğu üzerinden sağlık yardımı almak için Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine başvuran anne ve/veya baba daha önce gelir testi yaptırmamışsa önce gelir testine başvurması gerekecek. Gelir testi hakkında ayrıntılı bilgi ve açıklama Başından Sonuna Bütün Yönleriyle Gelir Testi ve Tespiti başlıklı yazıda yer almaktadır.

Öte yandan, çocuğu üzerinden sağlık yardımı almak isteyen anne ve/veya baba yabancı uyruklu ise bu durumda gelir testi yaptırması mümkün olamayacağından, eskiden olduğu gibi Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu doldutturularak sağlık yardımlarından yararlanma hakkı verilmektedir.