Anasayfa / Haber / Çok Tehlikeli İşlerde C Sınıfı Uzman Görevlendirilemeyecek

Çok Tehlikeli İşlerde C Sınıfı Uzman Görevlendirilemeyecek

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi / çalıştırılması gerekmektedir.

Genel düzenleme böyle olmakla birlikte aynı maddenin beşinci fıkrasında, “Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.” hükmüne yer verilmiş olduğundan, bu özel düzenlemeye istinaden 14/6/2013 tarihli ve 28677 sayılı Resmî Gazete’de Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ yayımlanarak, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilebileceği iş ve işyerleri belirlenmişti. Ancak, 26/12/2013 tarihli ve 28863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ ile 26/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu Tebliği yürürlükten kaldırıldığından, artık bu Tebliğe istinaden çok tehlikeli işyerlerinde (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilemeyecek.

Buna benzer bir düzenleme, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e eklenen geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası ile getirilmiş, maddede belirli şartlara sahip (B) ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının geçici bir süreyle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görevlendirilebilmelerine imkan sağlanmıştı. Fakat söz konusu geçici maddenin birinci fıkrasının iptali için açılan dava sonucunda da Danıştay 10. Dairesi 2013/919 Esas no ile ilgili maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti (C Sınıfı Uzmanların Çok Tehlikeli İşyerlerinde Görevlendirilmesi Durduruldu başlıklı haber).