Anasayfa / Soru - Cevap / Cumartesi Günü İşe Gelmeyen İşçi Devamsızlık Yapmış Sayılır mı ?

Cumartesi Günü İşe Gelmeyen İşçi Devamsızlık Yapmış Sayılır mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25 inci maddesinde; işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi işveren açısından haklı fesih sebebi sayılmıştır.

Ancak Yargıtay kararlarında bu konuya sıkça vurgu yapılmış, işçinin devamsızlığının her zaman işveren için haklı fesih sebebi olarak sayılamayacağı, devamsızlığın haklı bir nedene dayanması yani işçinin geçerli bir mazereti olması halinde bunun işveren açısından işçiyi işten çıkarma gerekçesi olarak sayılamayacağı belirtilmiştir. Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 12.07.2013 tarihli kararında (Esas No. 2013/5216 Karar No. 2013/13277) İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenler olarak sayılmış, bu nedenlerle işe gelemeyen işçinin işten çıkarılamayacağı, bu nedenlerle ortaya çıkan devamsızlığın haklı fesih sebebi sayılamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu hususlar İşten Çıkarma Gerekçesi Olarak İşçinin Devamsızlığı Nasıl Hesaplanır ? başlıklı yazıda ele alınmıştır.

Aynı Yargıtay kararında, işyerinde Cumartesi günü iş günü ise yani Cumartesi günü de işyerinde çalışılıyorsa, belirtilen günde devamsızlığın da diğer koşulların varlığı halinde haklı fesih nedenini oluşturabileceği, yani Cumartesi günü de çalışılan işyerinde yukarıda belirtildiği gibi haklı bir mazereti olmadığı halde işe gelmeyen işçinin devamsızlık yapmış sayılacağı ve bunun işten çıkarma gerekçesi olabileceği belirtilmiştir. Söz konusu Yargıtay kararına Yargı Kararları bölümünden ulaşabilirsiniz. (isvesosyalguvenlik.com)