Anasayfa / Soru - Cevap / Cumartesi-Pazar Çalışmayan İşçi Kaç Gün Üzerinden SGK’ya Bildirilir ?

Cumartesi-Pazar Çalışmayan İşçi Kaç Gün Üzerinden SGK’ya Bildirilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Cumartesi günü veya Pazar günü ya da hem Cumartesi, hem Pazar günü işyerinde çalışmayan işçinin kaç gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirileceği konusunda belirleyici iki husus vardır.

1- Eğer işçinin ücreti aylık (maktu) olarak ödeniyorsa, bu durumda işyerinde Cumartesi ve Pazar günü çalışmasa da her ay 30 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekir.

2- İşçinin ücreti çalıştığı süreye göre ödeniyorsa bu durumda 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin doldurulmuş olup olmadığına bakılır. Söz konusu maddede genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok 45 saat olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla hafta sonu Cumartesi günü veya Pazar günü çalışmayan işçi haftanın diğer altı günündeki çalışmasıyla 45 saatlik haftalık çalışma süresini dolduruyorsa veya hem Cumartesi, hem Pazar günü işyerinde çalışmayan işçi haftanın diğer beş gününde 45 saatlik haftalık çalışma süresini dolduruyorsa bu işçi çalışmadığı hafta sonu günleri için de ücrete hak kazanır (Yargıtay’ın kararları da bu yöndedir) ve bu durumda her ay 30 gün üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekir.

Eğer Cumartesi ve Pazar günü işyerinde çalışmayan işçi haftanın diğer beş gününde 45 saatlik haftalık çalışma süresini doldurmuyorsa (örneğin haftanın beş günde 8 saat çalışıyorsa) ve ücreti de aylık (maktu) olarak belirlenmeyip çalışma süresine göre belirleniyorsa, bu durumdaki ay içerisinde işyerinde fiili olarak kaç gün çalışmışsa o gün sayısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekir. Tabii bu durumda işyerinde o ay 10 ve üzerinde işçi çalışıyorsa işçinin eksik gün bildirim nedeninin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde gösterilmesi, (Bkz. SGK Eksik Gün Kodları) o ay işyerinde çalışan işçi sayısı 9 veya daha az ise ayrıca eksik gün nedenini gösteren belgenin eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu ekinde, ilgili Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi gereken süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekir. Bu belgeler kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi veya sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları gibi belgeler olabilir. Eğer bu belgeler süresinde Kuruma verilmezse veya Kurum verilen belgeleri yeterli görmezse işçinin o ayki çalışma gün sayısını re’sen 30 güne tamamlar, aradaki farka ait primi işverenden tahsil eder, ayrıca idari para cezası uygular. (Bkz. Ay İçerisinde 30 Günden Az Çalışan Sigortalılarla İlgili İşlemler) Öte yandan konuya ilişkin olarak Çalışılmadığı Halde Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller başlıklı yazıya da göz atılabilir. (isvesosyalguvenlik.com)