Anasayfa / Bilgi / Cumartesi-Pazar Günü İşçi Girişi veya Çıkışı Yapılabilir mi ?

Cumartesi-Pazar Günü İşçi Girişi veya Çıkışı Yapılabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Pazar günleri her ne kadar resmi tatil günü olsa da özel sektör işyerleri açısından çalışmaya engel değildir.

Dolayısıyla özel sektör işyerlerinin Cumartesi veya Pazar günleri çalışmalarına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Hafta Tatili Hakkında Kanunu da yürürlükten kaldırılmıştır. (Bkz. Hafta Tatili Kanunu Kaldırıldı – Şimdi Ne Olacak ?) Bunun istisnası valilikler veya belediyeler tarafından Pazar günleri kapalı olmasına karar verilen işyerleridir. Ancak özellikle Pazar günü de çalışılan işyerlerinde haftanın diğer günlerinden birinden işçiye hafta tatili izni verilmesi gerekir. (Bkz. Hafta Tatili Hakkında Bilinmesi Gerekenler)

Ayrıca Cumartesi – Pazar günleri çalışıp çalışmama konusuna Cumartesi Günü İşe Gelmeyen İşçi Devamsızlık Yapmış Sayılır mı ?, Yargıtay Çağrıldığı Halde Pazar Günü İşe Gelmeyen İşçiyi Haksız Buldu, Cumartesi-Pazar Çalışmayan İşçi Kaç Gün Üzerinden SGK’ya Bildirilir ? başlıklı yazılarda yer verilmiştir.

Dolayısıyla Cumartesi veya Pazar günleri çalışan işyerleri aynı şekilde Cumartesi veya Pazar günü için sigortalı çıkışı veya girişi yapabilirler yani sigortalı işe giriş bildirgelerinde işe başlama tarihi, sigortalı işten ayrılış bildirgelerinde de işten çıkış tarihi olarak Cumartesi veya Pazar gününe denk gelen günleri gösterebilirler. Buna herhangi bir engel bulunmamaktadır. Burada önemli olan sigortalının fiilen işe başladığı veya işten ayrıldığı günün bildirgede gösterilmesidir. İstisnalar hariç sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç işe başlamadan bir gün önce verilmesi gerektiğinden, Cumartesi işe başlayanlar için sigortalı işe giriş bildirgesinin Cuma gününden verilmesi gerekir. Pazar günü işe başlayan sigortalının işe giriş bildirgesi ise e-Bildirge üzerinden Cumartesi günü verilebilecekse de böyle bir zorunluluk bulunmayıp Pazartesi günü işe giriş bildirgesi verilebilir. Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi ise 10 gündür. Sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinden işten ayrılış bildirgesinin verilmesi gerekir. Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilme süresi ve istisnai durumlar Sigortalılığın Başlangıcı – Sona Ermesi – Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri ve Diğer Bildirimler başlıklı yazının 4-Çalışan Sigortalıları Bildirme ve Bildirim Süresi: / a-4/a Kapsamında Çalışanları Bildirme başlıklı bölümünde belirtilmiştir. Uygulanacak cezalar ise İşe Giriş Bildirgesinden Dolayı Hangi Cezalar Uygulanır ?, 2018 SGK İdari Para Cezaları – 5510 Para Cezaları başlıklı sayfalarda yer almaktadır.

Öte yandan, yukarıda Cumartesi veya Pazar günü sigortalı çıkışı veya girişi yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiş olmakla birlikte, işyerinde çalışma yapılmayan gün için sigortalının girişi veya çıkışı gösterilemez. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz üzere sigortalının fiilen işe başladığı veya işten ayrıldığı günün bildirgede gösterilmesi gerekir. (isvesosyalguvenlik.com)