Anasayfa / Haber / Cumhurbaşkanı Muhasebeci ve Avukatları Sevindirecek Kanunu Onayladı

Cumhurbaşkanı Muhasebeci ve Avukatları Sevindirecek Kanunu Onayladı

Sponsorlu Bağlantılar

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun “Yasak İşler” başlıklı 24 üncü maddesinde; “Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Ancak Kanunun bu maddesine, kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 6111 sayılı Kanunun 194 üncü maddesiyle; “1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır.” şeklindeki fıkra eklenmişti.

Bahse konu düzenleme ise 17/4/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 ve 9 uncu maddeleriyle yapılmıştı. Nihayet söz konusu Kanun bugün (29/04/2013) Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL tarafından onaylanarak, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Söz konusu Kanunun;

– 3 üncü maddesiyle, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere; “23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.” şeklindeki cümle,

– 9 uncu maddesiyle de 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45 inci maddesine; “23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.” şeklindeki fıkra,

eklenmektedir.

Yapılan bu yasal düzenlemeler uyarınca, apartmanlarda mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerde, kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukat ve serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik büroları faaliyet gösterebilecek. Ayrıca bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmayacak.

Söz konusu düzenlemeler, 6460 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.