Anasayfa / Haber / Danıştay’dan Hastanelerde Damar İzi Kontrol Uygulamasına Durdurma

Danıştay’dan Hastanelerde Damar İzi Kontrol Uygulamasına Durdurma

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık alanındaki suiistimalleri önlemek için, 2. basamak özel sağlık tesislerinde yani özel hastane ve tıp merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama uygulaması (damar izi okuma sistemi) 1 Aralık 2013 tarihinde başlamış, (Bkz. Özel Hastanelerde Başkasının Adına İlaç Yazdırma Dönemi Sona Erdi başlıklı haber) aynı sistem daha sonra bazı tıp fakültesi (üniversite) hastanelerinde uygulamaya girmişti. Ancak sağlık analındaki suiistimalleri önlemek amacıyla getirilen bu uygulamaya bazı nedenlerle edenler de olmuştu (Bkz. Tabipler Birliği Damar İzi Okuma Sistemiyle İlgili Duyuru Yayımladı başlıklı haber). Bu konudaki bazı itirazlar sonucunu gösterdi ve Danıştay uygulamanın yer aldığı mevzuatla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili olarak yayımladığı duyuruda;

Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığının açılan bir davaya ilişkin kararında; davacının istemini kabul ettiğini ve Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin 26. maddesindeki “biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapar” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini,

Aynı Daire Başkanlığının açılan bir başka davaya ilişkin kararında da; davacı isteminin kabulü ile hasta giriş kaydının yapılmamasına ilişkin işlem ve bu işlemin dayanağı olan Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.6- Kimlik Tespiti başlıklı bölümünün 1. paragrafının 1. cümlesinde geçen “ve Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması zorunludur” ibaresi ile 2. cümlesinin tamamının ve 1.6.1- Biyometrik Kimlik Doğrulama İşlemi başlıklı bölümünün 1 ve 2 nolu paragraflarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdiğini,

Belirterek, söz konusu Danıştay kararları nedeniyle 8 Kasım 2011 tarihi itibariyle biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın sağlık hizmet sunucularının MEDULA sisteminden provizyon alabileceğini, konuyla ilgili olarak Kurum tarafından yapılacak düzenlemelerin daha sonra duyurulacağını.

açıkladı.

Dolayısıyla kapsamdaki hastane ve tıp merkezlerinde şimdilik damar izi okuma yöntemiyle hastanın kimliğini doğrulama zorunluluğu kalkmış oldu.