Anasayfa / Haber / Devlet Denetleme Kurulu Raporuna Göre Maden Ocağı Kazalarının Nedenleri

Devlet Denetleme Kurulu Raporuna Göre Maden Ocağı Kazalarının Nedenleri

Sponsorlu Bağlantılar

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK); kamuoyunu derinden etkileyen, ölümlere ve yaralanmalara neden olan maden kazalarının önlenebilmesi için gerekli olan düzenleme, araştırma ve gelişme programları ihtiyaçlarının belirlenebilmesi ve ilgili bakanlıkların, madencilik kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların ve madencilik sektörünün bilgi ve birikimi ile uygulamalarının değerlendirilmesini teminen; Türkiye’de madencilik sektöründe yürütülen faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu 2011 yılında kapsamlı bir Araştırma ve İnceleme Raporu yayımlamıştı.

13 Mayıs 2013 Salı günü Manisa’nın Soma ilçesindeki özel sektöre ait bir kömür ocağında meydana gelen ve facia ile sonuçlanan kaza ile birlikte, söz konusu rapor da gündeme geldiğinden, rapordan özet bir kısma web sitemizde yer vermeyi uygun bulduk.

Öte yandan, son 30 yıl içerisinde ülkemizdeki maden ocaklarında meydana gelen önemli kaza olaylarına, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) bu konuya ilişkin olarak 2006-2007 ve 2007-2013 dönemlerine ait istatistiki verilerine, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından Temmuz 2010’da yayımlanan “Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı çalışmada yer alan tespit ve değerlendirmelere Ülkemizdeki Maden Ocağı Kazalarıyla İlgili İstatistikler ve Tablo Ürkütücü başlıklı yazımızda yer vermiştik.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 08/06/2011 tarih ve 2011/3 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporunun ilgili kısımı özet olarak aşağıda yer almaktadır.

Madencilik Sektöründeki Kazaların Nedenleri:

Raporda; madencilik sektöründe iş kazalarının bir kısmı “kaçınılmaz” olarak kabul edildiği, kaçınılmazlık oranının sektörün yüksek riskli özelliği nedeniyle diğer işkollarındaki kaçınılmazlık oranından daha yüksek olduğu, ancak bütün tedbirler alınsa dahi meydana gelebilen, işin mahiyetinden kaynaklanan kaçınılmaz kazalar dışında; havalandırma ve tahkimat noksanlıkları gibi çeşitli konulardaki işletme uygulamalarından kaynaklanan kazaların çoğunlukta olduğu belirtildi.

Rapora göre maden ocaklarında meydana gelen kazaların nedenleri şunlar;

– Risk değerlendirmesi yapılmaması,

– Taşeronluk/alt işverenlik uygulaması,

– Üretim zorlaması,

– Geçmiş kazalardan ders alınmaması,

– Grizu riskine karşı önlemlerin yetersiz olması,

– Kontrol ve degaj sondajlarının yeterince yapılmaması,

– Delme-patlatma işlemindeki düzensizlikler,

– Çalışanlarda CO maskesi bulunmaması,

– Gaz izleme ve ikaz sistemlerinin yetersizliği,

– Havalandırma yetersizliği,

– Grizu emniyetli elektrikli cihaz ve ekipmanlar ile ilgili sorunlar,

– Nefeslik-kaçamak yolu ile ilgili yetersizlikler,

– Tahkimat ile ilgili eksiklikler,

– Tahlisiye hizmetleri ile ilgili sorunlar,

– Maden işletmelerinde gözetim (iç denetim) hizmetlerinin yetersizliği,

– Teknik nezaretçilik vb. işletme içi denetim uygulamaları ile ilgili sorunlar,

– Kamu birimleri denetimlerinin etkinsizliği,

– Mesleki eğitim ve iş güvenliği kültürü noksanlıkları.