Anasayfa / GSS / Devlet Memurları Ücretsiz İzinde Sağlık Yardımlarından Nasıl Yararlanır ?

Devlet Memurları Ücretsiz İzinde Sağlık Yardımlarından Nasıl Yararlanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

4/1-a (SSK) kapsamında çalışanlar ücretsiz izne ayrılmaları halinde, gelir testi yaptırıp sonucuna göre prim ödeyerek veya ödemeden genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilirler.

Devlet memurlarında ise durum farklıdır. Ücretsiz izne ayrılan yani 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesi kapsamında aylıksız izinli sayılan devlet memurunun genel sağlık sigortası (GSS) primi, ücretsiz izinli olduğu süre boyunca prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) ve her ay 30 gün üzerinden, kendi kurumu tarafından ilgili memur adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenir. Bu şekilde ücretsiz izinli devlet memuru ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık yardımlarından yararlanırlar.

Ancak, bu şekilde ücretsiz izinli olan devlet memuru 4/1-a (SSK), 4/1-b (SSK) kapsamında sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olursa, bu sürelerle ilgili olarak memurun kurumu GSS primini ödemez, memur kendi sigortası kapsamında sağlık yardımlarından yararlanır.