Anasayfa / GSS Rehberi / Devlet Memurları Ücretsiz İzinde Sağlık Yardımlarından Nasıl Yararlanır ?

Devlet Memurları Ücretsiz İzinde Sağlık Yardımlarından Nasıl Yararlanır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Ücretsiz izne ayrılan yani 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesi kapsamında aylıksız izinli sayılan devlet memurunun genel sağlık sigortası (GSS) primi, ücretsiz izinli olduğu süre boyunca prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) ve her ay 30 gün üzerinden, kendi kurumu tarafından ilgili memur adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenir. Bu şekilde ücretsiz izinli devlet memuru ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık yardımlarından yararlanırlar. Ancak bu durum sadece 1 Ekim 2008 tarihinden önce işe girmiş Devlet Memurları için geçerlidir.

1 Ekim 2008 veya sonraki bir tarihte işe girmiş Devlet Memurları ise aylıksız izinli olmaları halinde bir yıl süreyle kendi üzerlerinden sağlık hizmeti alabilirler. Bir yıldan fazla aylıksız izin kullanan Devlet memurları ise bir yıllık süre dolduktan sonra eğer imkanları varsa sonra bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında sağlık yardımı alabilirler.

İzinli olan devlet memurları ise 4/1-a (SSK), 4/1-b (SSK) kapsamında sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olurlarsa, bu sürelerle ilgili olarak memurun kurumu GSS primini ödemez, memur kendi sigortası kapsamında sağlık yardımlarından yararlanır.