Anasayfa / Haber / Diğer Sağlık Personeli ve İşverenlerin Dikkatine !

Diğer Sağlık Personeli ve İşverenlerin Dikkatine !

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6552 sayılı Torba Kanun ile değiştirilen (Bkz. Torba Yasayla İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yapılan Düzenlemeler başlıklı yazı) “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6 ncı maddesi uyarınca on veya daha fazla çalışanı olup çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmek veya çalıştırmak zorunluluğu bulunmaktadır. Aslında söz konusu 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce diğer sağlık personeli görevlendirme/çalıştırma yükümlülüğü iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme/çalıştırma yükümlülüğü ile birlikte düzenlenmişti. Yani hekim ve uzman görevlendirme/çalıştırma yükümlülüğü kapsamında olan işyerleri diğer sağlık personeli de görevlendirmek/çalıştırmak zorundaydı. Ancak Torba Kanun değişikliği ile bu zorunluluğun kapsamı gibi daraltıldı.

Öte yandan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer sağlık personelinin durumu” başlıklı geçici 2 nci maddesinde; 1 Ocak 2015 tarihinden diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecek kişilerde Yönetmelik ekinde (Ek-4) yer alan Diğer Sağlık Personeli Belgesine sahip olma şartı aranacağı hükmüne yer verilmiş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü de bu konuda bir duyuru yayımlayarak hatırlatmada bulundu . Dolayısıyla artık Diğer Sağlık Personeli Belgesine sahip olmayanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından İSG-KATİP’te tanımlanmayacak, dolayısıyla işverenler veya işyerleriyle İSG-KATİP üzerinden sözleşme imzalayamayacak. Söz konusu belgeyi alabilmek içinse İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alınması ve ardından sınava girerek başarılı olunması gerekiyor.

Söz konusu belgesi olmadığı halde 1 Ocak 2015 tarihinden önce İSG-KATİP’te diğer sağlık personeli olarak tanımlanmış kişilere ise bu yetki geçici olarak verilmiş olup, bunların da 1 Ocak 2016 tarihine kadar belge almaları gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar bu belgeyi almayanların diğer sağlık personellerinin yetkileri iptal edilecek ve işverenlerle/işyerleriyle yapmış oldukları sözleşmeler geçersiz hale gelecek. Belirtilen tarihten önce eğitim alarak sınava girip başarılı olanların yetkileri ise devam edecek. Diğer sağlık personeli görevlendirme süreciyle ilgili açıklamalar Uzman ve Hekim Çalıştırması / Görevlendirmesi Gereken İşyerleri ve Yapılacak İşlemler başlıklı yazıda, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak idari para cezaları ise 2015 Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları başlıklı yazıda yer almaktadır.

Yönetmelik uyarınca; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler diğer sağlık personeli olarak görev yapabiliyor.(isvesosyalguvenlik.com)