Anasayfa / Yargı Kararları / Diğer SSK – SGK Uygulamalarıyla İlgili Yargıtay Kararları

Diğer SSK – SGK Uygulamalarıyla İlgili Yargıtay Kararları

Sponsorlu Bağlantılar

yargi_info2

Bu bölümde; 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık (65 yaş aylığı) bağlanması gerektiğinin tespiti ile aksine Kurum işleminin iptali istemi, çocuğunun sigortalılık tescilini iptal eden Kurum işleminin iptaline karar verilmesi istemi, çalışmış olduğu işyerlerinde tüm dönemlerde almış olduğu gerçek ücretin Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirildiğini iddia eden kişinin gerçek ücret ile bildirilen ücret arasındaki farkın tespit edilmesi talebi, davalı işverene ait işyerinde …………. tarihleri arasında çalıştığının tespiti talebi, 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylığın kesilmesine yönelik Kurum işleminin iptali istemi, trafik kazası sonucu yaralanan kişi için Kurumca yapılan tedavi ve iyileştirme giderlerinin kazada kusuru olan kişiden tahsil edilmesi talebi, Kurumca kesilen ölüm aylığının ve manevi tazminat tutarının ödenmesi talebi, icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamı, ayrıca icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebi, zihinsel özürlü iki çocuğa verilen eğitim hizmeti bedelinin Kurumca ödenmediğini iddia eden kişinin fatura tutarının faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi istemi, davalı şirket tüzel kişiliğin üst düzey yöneticisi veya yetkilisi olmadığının tesbiti istemi, ilişiksiz belgesi verilmesi için Kurumca yersiz olarak alındığı iddia edilen prim tutarının iadesi talebi, Sosyal Güvenlik Kurumunun kiraya verdiği gayrimenkullerinin kira ve tahliyesi konularında çıkan uyuşmazlıklar, sigortalı olup olmamanın çalışanın isteğine bağlı olmadığı, işverenin çalışmayı belgeleyen kayıtları tutmamış olmasının çalışanın haklarını etkilemeyeceği, prim ödenmiş olunmasının sigortalılık için yazılı istek şartı yerine geçeceği, gibi konularda Yargıtay kararları yer almakta olup kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

Yargı Kararlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bu bölümdeki bazı Yargıtay kararlarının konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması

• Avukatlık ücreti

• Eğitim harcamalarının tahsili

• Geçici iş göremezlik ödeneğinin tahsili

• İspat külfeti

• İş mahkemelerinin görevi

• İtirazın iptali

• Kurum zararının tazmini

• Mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu

• Ölüm aylıkları ile ilgili maddi ve manevi tazminat

• Özel sigortalarda uyuşmazlıkların çözüm yeri

• Seri dava

• SGK yargılama giderlerinden sorumluluk

• Sigortalılık niteliğinin ne zaman yitirilmiş sayılacağı

• Sigortalılık tescilinin iptali

• Yaşlılık aylığı