Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / Doğal Afet Durumlarında İşyeri Bildiriminde Herhangi Bir İstisna Var mıdır ?

Doğal Afet Durumlarında İşyeri Bildiriminde Herhangi Bir İstisna Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 29- DOĞAL AFET DURUMLARINDA İŞYERİ BİLDİRİMİNDE HERHANGİ BİR İSTİSNA VAR MIDIR ?

CEVAP 29- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerin, afetin olduğu tarihten afetin olduğu tarihi takip eden ayın sonuna kadar Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları işyeri bildirgesi de dahil diğer belgelerin, afetin meydana geldiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar verilmesi halinde bu belge süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.