Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Yönetmelik, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi ile 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca hazırlanmış, 29 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 6 Eylül 2003 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

Normalde yabancı uyruklu kişilerin Ülkemizde kendi adlarına bağımsız olarak ya da bir veya birkaç işverene hizmet akdiyle bağlı olarak çalışmaları ve çalışma izinleri konusunda 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan yönetmelik hükümleri geçerliyken, bu yönetmelik doğrudan yabancı yatırımlarda çalıştırılacak yabancı uyruklu kişilere tanınan istisnaları düzenlemekte, 4817 sayılı ve 4875 sayılı Kanunlar çerçevesinde faaliyette bulunan şirket, şube ve irtibat büroları kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu personelin çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Yönetmelik, özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda ve irtibat bürolarında istihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personele uygulanır. Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel dışında kalan yabancı uyruklu personel ile özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımların dışında kalan doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu her türlü personelin çalışma izinlerinde ise 4817 sayılı Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte;

– Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda kilit personel istihdamı,

– İrtibat bürolarında istihdam,

– Çalışma izni için yurt dışından müracaat,

– Çalışma izni için yurt içinden müracaat,

– Çalışma vizesinin alınması,

– Müracaatta aranacak belgeler,

– Çalışma izni uzatma başvuruları,

– Çalışma izinlerinin değerlendirilme süresi,

– Askı süresinin uygulanmaması,

– Mesleki eğitim alanı dışındaki bir görevde istihdam,

– Çalışma izni taleplerinin reddi,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.