Anasayfa / Bilgi / Doğum Borçlanması Hangi Halde Emeklilik Yaşını Düşürür ?

Doğum Borçlanması Hangi Halde Emeklilik Yaşını Düşürür ?

Sponsorlu Bağlantılar

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için sigortalılık başlangıç tarihi büyük önem taşımaktadır.

Çünkü bu kişilerin hangi yaşta emekli olacağı, ayrıca SSK kapsamındakilerin emeklilik için doldurması gereken prim gün sayıları, sigorta başlangıç (ilk sigorta giriş) tarihlerine göre belirlenir. (Bkz. Emeklilik Kademeli Geçiş Süreleri-Emeklilik Şartları) Askerlik borçlanması yaparak bazı durumlarda sigorta başlangıcı geri çekilebilir ve emeklilik için doldurulması gereken yaş da 1 veya 2 yaş düşer. (Bkz. Askerlik Borçlanması Hangi Hallerde Erken Emeklilik İmkanı Sağlar ?) Aynı durum yurt dışı borçlanmaları için de geçerlidir. Çünkü askerlik veya yurtdışı borçlanması yapılan dönem sigorta başlangıcından öncesine aitse, sigorta başlangıcı borçlanılan gün kadar geri gider.

Ancak doğum borçlanmasında normalde böyle bir imkan bulunmamaktadır. Çünkü doğum borçlanması sigorta başlangıç (ilk sigorta giriş) tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir. Sigorta başlangıç tarihinden önceki doğumlar içinse doğum borçlanması kabul edilmediğinden, doğum borçlanmasının sigorta başlangıç tarihini geri götürmesi, dolayısıyla emeklilik yaşını düşürmesi mümkün değildir. (Bkz. Son Düzenlemelere Göre Bütün Ayrıntılarıyla Doğum Borçlanması)

Genel durum böyle olmakla birlikte, sigorta başlangıç tarihinden (uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigorta başlangıç tarihinden) önce çıraklık, stajyerlik, kursiyerlik gibi nedenlerle sigortalılığı bulunanlar bu sigortalılıklarının başlangıç tarihinden sonra yaptıkları doğumları borçlanabilirler. Çünkü doğum borçlanması yapabilmek için doğumdan önce 1 günlük sigortalılığın bulunması yeterlidir. Bu sigortalılık ister uzun vadeli sigorta kollarına tabi normal sigortalılık olsun, isterse kısa vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılık olsun.

Normalde emeklilik için çıraklık veya staj sırasındaki sigortalılık sigorta başlangıcı olarak dikkate alınmaz. (Bkz. Çıraklık veya Stajdaki Sigorta Başlangıcı Emeklilikte Dikkate Alınır mı ?) Buna karşılık normal sigorta başlangıcından önce çıraklık, stajyerlik gibi sigortalılığı olan kadın sigortalı, normal sigortalılığı ile çıraklık-stajyerlik gibi sigortalılığı arasında doğum yapmışsa bunu borçlanabilir, bu durumda emeklilik için esas alınacak sigortalılık başlangıcı doğum borçlanması yapılan süre kadar geri gider, bu kişinin emeklilik yaşı 1 veya birkaç yaş düşer, hatta SSK kapsamındakiler için doldurulması gereken prim gün sayısı da düşer. Tabi bu durum sadece 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanlar için geçerlidir. Borçlanmayla geri götürülse bile sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihi öncesine girmiyorsa emeklilik yaşı sabittir, değişmez. (Bkz. Genel Olarak Herkes İçin Geçerli Emeklilik Şartları)

Bu istisnai durumu bir örnekle açıklayacak olursak; normal sigorta başlangıcı (uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigorta başlangıcı) 24 Haziran 1993 olan bir kadın sigortalı SSK şartlarında normalde 20 yıl sigortalılık süresi – 50 yaş – 5 bin 675 prim günü ile emekli olabilir. 15 yıl – 3600 günle yaşlılıktan emeklilik ayrı. (Bkz. 15 Yıl – 3600 Günle Kimler Emekli Olabilir ?) Bu kadın sigortalı 24 Haziran 1993 tarihinden önce yaptığı doğumlar için doğum borçlanması yapamaz. Bu kadın sigortalının örneğin 15 Mart 1990 tarihinde çıraklık veya stajyerlikten dolayı sigorta başlangıcı varsa, emeklilik açısından sigorta başlangıcı yine 24 Haziran 1993 olarak esas alınır. Çünkü çıraklık veya staj sırasındaki sigortalılık sadece kısa vadeli sigorta kollarını içerir, uzun vadeli sigorta kollarını içermez, yani emeklilikle ilgili primleri içermez. Ancak eğer bu kadın sigortalı 15 Mart 1990 tarihi ile 24 Haziran 1993 tarihi arasında doğum yapmışsa ve bu doğum için iki yıllık bir doğum borçlanması yaparsa bu durumda sigorta başlangıcı 24 Haziran 1991 tarihine geri gider, bu durumda emeklilik yaşı 48’e, doldurması gereken prim gün sayısı da 5 bin 525’e düşer. Eğer prim gün sayısı yönünden eksik yoksa, sadece emeklilik yaşını düşürmeye yetecek kader borçlanma yapılması yeterlidir, mutlaka iki yıllık borçlanma yapılması gerekmez. Çünkü hizmet borçlanması prim tutarı yüksek gelebilir. (Bkz. Askerlik-Doğum-Yurtdışı Borçlanması Yapacakların Ödeyeceği Prim Tutarları)

Sosyal Güvenlik Kurumunun Hizmet Borçlanma İşlemleri konulu 2010/106 sayılı Genelgesinde de aşağıdaki örnek verilmiştir.

Örnek 8- 15 yaşında 3308 sayılı Kanun kapsamında çıraklığı nedeniyle 3/4/1996 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan ve bugüne kadar başka çalışması bulunmayan sigortalı (H), 25/4/2006 tarihinde doğum yapmış olup, müracaat etmesi halinde söz konusu süreyi borçlanabilecektir.(isvesosyalguvenlik.com)