Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / Aile – Sosyal Politikalar Müdürlüğü Doğum Parası Alma Şartları

Aile – Sosyal Politikalar Müdürlüğü Doğum Parası Alma Şartları

Sponsorlu Bağlantılar

Burada kastedilen sigortalı kişilere yapılan doğum yardımları değil, 6637 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle gelen doğum yardımı yani doğum parası olup, bu parayı hangi şartlarla kimlerin alabileceği aşağıda belirtilmiştir.

Doğum Parası Kimlere Ödenir ?

15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında, çocukları canlı doğan Türk vatandaşları ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere yani mavi kart sahiplerine doğum parası ödenir. Sadece annenin veya sadece babanın Türk vatandaşı olması halinde de doğum parası ödenir.  Dolaysıyla 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar için doğum parası ödenmez. Ayrıca bu doğum parasının ödenmesi için sigortalı olma şartı aranmaz.

Ödenecek Doğum Parası Miktarı

Canlı doğan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum parası ödenir. Her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılır. Çocuk sayısının tespiti ve doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğu kimlik paylaşım sistemindeki nüfus kayıt örneğinde kayıtlı olan çocukların doğum tarihlerine göre belirlenir. 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar için doğum parası ödenmese de doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğu belirlenirken, 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş çocuklar da sayılır. Aynı şekilde evlat edinilmiş çocuklar için doğum yardımı yapılmaz, ancak çocuk sayısının tespitinde dikkate alınır.

Bu para Türk vatandaşı olan anne veya babaya ödenir. Anne ve baba her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye ödenir. Zorunlu hallerde ödeme babaya da yapılabilir.

Ödenecek doğum parasından vergi veya başka herhangi bir kesinti yapılmaz, doğum parası haczedilemez.

Kamu İşçilerinin Özel Durumu

İşverenle aralarında yapılan iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi uyarınca, işçinin kendisinin veya eşinin doğum yapması nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmasının kararlaştırılmış olması halinde, kararlaştırılan miktar yukarıda belirtilen tutardan daha azsa sadece aradaki fark doğum parası olarak ödenir. Eğer kararlaştırılan tutar yukarıda belirtilen tutarla aynı veya fazlaysa bu durumda yukarıda belirtilen doğum parası ödenmez.

Başvuru Yapılacak Yer

Başvuruların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin ise başvurularını çalıştıkları kurumlara yapmaları gerekir. Başvurular değerlendirilerek 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Ödeme Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği tarihlerde il müdürlüklerince yapılır.

Başvuru yapmadan önce çocuğun doğum kaydının nüfusa işlenmiş olması gerekir.

Başvuru, anne, baba ile çocuğun/çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını veya mavi kart kütüğüne kayıtlı kimlik numaralarını, doğruluk beyanını ve Bakanlıkça belirlenecek diğer bilgileri içeren dilekçe ile yapılır. Dilekçeyi dolduran kişi kendisinin veya eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışıp çalışmadığını, çalışıyorsa aldığı veya alacağı doğum yardımı tutarını dilekçede belirtir. Ayrıca bu bilginin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından doğrulanması gerekir.

Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, iadeli – taahhütlü posta veya kargo yoluyla da yapılabilir.

Doğum parası ödenmesinde kimlik paylaşım sistemindeki bilgiler ve kişilerin beyanları esas alınır.

İtirazlar

Doğum yardımının reddedilmesi, ödeme yapılmaması veya eksik ödeme yapılması halinde itirazların ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yazılı olarak yapılması gerekir. Yapılan itirazlar müdürlükce 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. İtiraz sonucunda hak ettiği halde ödeme yapılmadığı veya eksik ödeme yapıldığı tespit edilen kişilere doğum parası ödemesi yapılır.

Yersiz Yapılan Ödemelerin Geri Alınması

Yanlış bayanda bulunmaları nedeniyle hak etmedikleri halde doğum parası aldığı tespit edilen kişilere, durum bir yazı ile bildirilir. Bu kişilerin ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak faiziyle birlikte bir ay içinde aldıkları doğum parasını geri iade etmeleri gerekir. Eğer iade etmezlerse durum ilgili vergi dairesine bildirilir. Vergi dairesi icra ve haciz yoluyla parayı tahsil eder.

Detaylı Bilgi

Konu hakkında ayrıntılı bilgi, ücretsiz olan 144 ve 183 nolu telefon numaralarından veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir.

Sigortalı Olanlara Yapılan Doğum Yardımları

Yukarıda belirtilen doğum parası dışında; 4/1- (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur), 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olan kişilere yapılan (süt parası, rapor parası gibi) doğum yardımları  Sigortalı İşçi – BağKur’lu ve Memurlara Hangi Doğum Yardımları Yapılır ? başlıklı yazıda belirtilmiştir.

Esman DİLLİ*

———-

* Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu