Anasayfa / Bağkur / Doğum ve Yurtdışı Borçlanmasında Neler Değişti ?

Doğum ve Yurtdışı Borçlanmasında Neler Değişti ?

Sponsorlu Bağlantılar

6552 sayılı Torba Yasayla hizmet borçlanması konusunda yapılan değişikliklerden en önemlisi doğum borçlanmasıyla ilgili olan düzenleme. Torba Yasa düzenlemesinden önce sadece sigortalılar sadece 4/1-a (SSK) sigortalılıkları sırasında veya sonrasında yaptıkları doğumlar için borçlanabiliyorlar, dolaysıyla 4/1-b (Bağ-Kur) veya 4/1-c (Emekli Sandığı) sigortalıları bu sigortalılıkları sırasında veya sonrasında yaptıkları doğumlar için borçlanamıyorlardı. Ayrıca, SSK sigortalıları da en fazla iki çocuk için ve en fazla 4 yıllık borçlanma yapabiliyorlardı.

Torba Yasanın 43 üncü maddesiyle bu konuda iki önemli değişiklik yapıldı;

1- 4/1-b (Bağ-Kur) ve 4/1-c (Emekli Sandığı) sigortalıları için de doğum borçlanması yapma imkanı getirildi, dolayısıyla artık bunlar da doğum borçlanması yapabilecek.

2- Borçlanmadaki sınır iki çocuktan üç çocuğa çıkarıldı. Dolayısıyla artık üç çocuk için toplam 6 yıllık borçlanma yapılabilecek.

Torba Yasayla hizmet borçlanması konusunda yapılan diğer değişiklikler ise yurtdışı borçlanmasıyla ilgili. Bu konuda yapılan düzenlemelere gelince;

1- Sadece Türk vatandaşları yurt dışında geçen süreleri için yurtdışı borçlanması yapabiliyordu, yeni düzenlemeye göre doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler de yurtdışı borçlanması yapabilecek. Dolayısıyla artık mavi kart sahipleri de Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen sürelerini borçlanabilecekler.

2- 3201 sayılı Kanunun “Süre tespiti ve sigortalılığın başlangıcı” başlıklı 5 inci maddesinde, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarihin, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır. Torba Yasanın 29 uncu maddesiyle buna istisna getirildi. Buna göre; sigortalının hizmetinin geçtiği ülke ile imzalanmış olan sosyal güvenlik sözleşmesinde, Türkiye’deki sigorta başlangıcından önce o ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm varsa, yurtdışı borçlanmasında o kişinin sigortalılık başlangıcı olarak Türkiye’deki sigortalılık başlangıcı değil, daha önce olan o ülkedeki ilk defa çalışmaya başladığı tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecek.

3- Yukarıda belirtilen her iki düzenleme, 11 Eylül 2014 tarihinden önce bu konularla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine dava açmış olup, davası henüz sonuçlanmamış olanlardan, davadan feragat eden yani davadan vazgeçen kişiler hakkında da uygulanacak.(www.isvesosyalguvenlik.com)