Anasayfa / Haber / Dövizle Askerlik Ücreti Yarıya Yakın İndirildi

Dövizle Askerlik Ücreti Yarıya Yakın İndirildi

Sponsorlu Bağlantılar

1111 sayılı Askerlik Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan ve askerlik yapmakla yükümlü olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve belirlenen tutarda döviz ödemeleri halinde zorunlu askerlik görevini yerine getirmiş sayılmaktadırlar.

Dövizle askerlik hizmeti olarak adlandırılan bu uygulamadan yaralanmak isteyenlerin ödemesi gereken döviz tutarı 10.000 Avro (Merkez Bankası döviz kurlarına göre 20/7/2013 tarihi itibariyle 25.258 TL) idi. 20 Temmuz 2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesi Uyarınca Dövizle Askerlik Hizmeti Yükümlüleri Tarafından Ödenmesi Gereken Döviz Miktarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar” (2013/5048 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) ile ödenecek döviz tutarı 6.000 Avro (Merkez Bankası döviz kurlarına göre 20/7/2013 tarihi itibariyle 15.154,80 TL) olarak yeniden belirlendi.

Öte yandan bu değişiklik,  zaman zaman bedelli askerlik adı altında geçici süreler için getirilen uygulamaları kapsamamakta olup, zaten bedelli askerlik düzenlemesi yapıldığı zaman, ödenecek döviz miktarı da sadece o uygulama için geçerli olmak üzere belirlenmektedir.