Anasayfa / Emeklilik / Dul ve Yetim Aylığı Alma Şartları

Dul ve Yetim Aylığı Alma Şartları

Sponsorlu Bağlantılar

Sigortalıyken veya emekliyken ölen kişi üzerinden haksahiplerine bağlanan aylığa ölüm aylığı denir.

Ancak günlük hayatta ölen kişi üzerinden çocuklara bağlanan aylığa yetim aylığı, eşe bağlanan aylığa ise dul aylığı denilmektedir.

Dul ve yetim aylığı alma şartları aşağıda tablolar halinde belirtilmiştir. Yaşlılık (emekli) aylığı alma şartları ise Genel Olarak Herkes İçin Geçerli Emeklilik Şartları başlıklı yazıda yer almaktadır.

A- Eş – Çocuk – Anne ve Babaya Ölüm (Dul veya Yetim) Aylığı Bağlanması İçin Aranan Genel Şartlar

Aşağıdaki tabloda belirtilen şartlar ölen kişinin eş, çocuk, anne veya babasına ölüm aylığı bağlanması için aranan genel şartlardır. Eğer ölen kişi sağlığında emekli aylığı alıyor idiyse bu durumda hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanması için aşağıda belirtilen şartlar aranmaz.

Ölen Kişinin Son Sigortalılık StatüsüÖlüm TarihiAylık Bağlanma Şartları
4/1-a (SSK)30.09.2008 sorasıÖlen kişinin en az 5 yıllık sigortalılık süresini doldurması ve en az 900 prim ödeme gün sayısının olması gerekir. Eğer prim ödeme gün sayısını veya sigortalılık süresinin tamamlamak için hizmet borçlanması yapılacaksa en o zaman en az 1800 prim ödeme gün sayısının olması şartı aranır.
4/1-b (Bağ-Kur)

4/1-c (Emekli Sandığı)

30.09.2008 sorası– Ölen kişinin en az 1800 prim gün sayısının olması gerekir. 1800 gün hizmet borçlanması ile de tamamlanabilir.
Emekli Sandığı1.10.2008 öncesiÖlen kişinin en az 3600 prim gün sayısının olması gerekir.
SSK1.10.2008 öncesiÖlen kişinin en az 5 yıl sigortalılık süresi ve en az 900 prim gün sayısının olması gerekir. Eksik günler hizmet borçlanması ile tamamlanabilir.
Bağ-Kur4.10.2000 öncesi veya 8.8.2001-1.8.2003 arasıÖlen kişinin en az 1080 prim ödeme gün sayısının olması gerekir. Eksik günler hizmet borçlanması ile tamamlanabilir.
4.10.2000-7.8.2001 arası

2.8.2003-30.9.2008 arası

Ölen kişinin en az 1800 prim ödeme gün sayısının olması gerekir. Eksik günler hizmet borçlanması ile tamamlanabilir.

 

B- Eş – Çocuk – Anne ve Babaya Ölüm (Dul veya Yetim) Aylığı Bağlanması İçin Aranan Özel Şartlar

1- Kız Çocuklarına Yetim Aylığı Bağlanması İçin Aranan Diğer Şartlar

Ölen Kişinin Sigortalılık StatüsüÖlüm TarihiAylık Bağlanma Şartları
4/1-a (SSK)

4/1-b (Bağ-Kur)

4/1-c (Emekli Sandığı)

30.09.2008 sorası– Türkiye’de veya yurtdışında sigortalı herhangi bir işte çalışmamak (5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç)

– Kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almamak

– Bekar veya boşanmış (dul) olmak

– Ölen eşten dolayı dul aylığına da hak kazanılması halinde sadece eş veya anne/baba üzerinden (tek aylık) tercih etmek

SSK1.10.2008 öncesi– Türkiye’de sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamak

– Bekar veya boşanmış (dul) olmak

– Kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almamak

Bağ-Kur4.10.2000 öncesi veya

8.8.2001-1.8.2003 arası

Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak (aylık gelir toplamının brüt asgari ücretten fazla olmaması)
4.10.2000-7.8.2001 arası

2.8.2003-30.9.2008 arası

– Türkiye’de sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamak

– Bekar veya boşanmış (dul) olmak

– Kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almamak

Emekli Sandığı1.10.2008 öncesi– Devlet memuru olmamak

– 5434 veya 5510-4/1-c kapsamında aylık almamak

– Bekar veya boşanmış (dul) olmak

 

2- Erkek Çocuklarına Yetim Aylığı Bağlanması İçin Aranan Diğer Şartlar

Ölen Kişinin Sigortalılık StatüsüÖlüm TarihiAylık Bağlanma Şartları
4/1-a (SSK)

4/1-b (Bağ-Kur)

4/1-c (Emekli Sandığı)

30.09.2008 sorası– Türkiye’de veya yurtdışında sigortalı herhangi bir işte çalışmamak (5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç)

– Kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almamak

– 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmak veya yaşları ne olursa olsun çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip malûl olmak

SSK1.10.2008 öncesi– 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmak veya çalışamayacak durumda malul olmak

– Kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almamak

Bağ-Kur1.10.2008 öncesi– 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olmak, (18 yaşını doldurmayanlar hariç) veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul olmak

– Sigortalı herhangi bir işte çalışmamak

–   Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamak

Emekli Sandığı1.10.2008 öncesi– Ölüm tarihinde 18 yaşını, ortaöğrenim yapmakta ise 20 yaşını, yükseköğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış olmak veya yaşları ne olursa olsun olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kurulunca onaylanacak raporla tespit edilmiş ve muhtaç olmak

– Evli olmamak

– Devlet memuru olmamak

– 5434 veya 5510-4/1-c kapsamında aylık almamak

 

3- Eşlere Dul Aylığı Bağlanması İçin Aranan Diğer Şartlar

Ölen Kişinin Sigortalılık StatüsüÖlüm TarihiAylık Bağlanma Şartları
4/1-a (SSK)

4/1-b (Bağ-Kur)

4/1-c (Emekli Sandığı)

30.09.2008 sorası– Evli olmamak

– Türkiye’de veya yurtdışında sigortalı herhangi bir işte çalışmamak (5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç)

– Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almamak

– Ölen eşten dolayı dul aylığına da hak kazanılması halinde sadece eş veya anne/baba üzerinden (tek aylık) tercih etmek

SSK1.10.2008 öncesi– Evli olmamak
Bağ-Kur1.10.2008 öncesi– Evli olmamak
Emekli Sandığı1.10.2008 öncesi– Evli olmamak

 

4- Ana ve Babaya Ölüm Aylığı Bağlanması İçin Aranan Diğer Şartlar

Ölen Kişinin Sigortalılık StatüsüÖlüm TarihiAylık Bağlanma Şartları
4/1-a (SSK)

4/1-b (Bağ-Kur)

4/1-c (Emekli Sandığı)

30.09.2008 sorası– Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanan aylıktan artan hisse bulunması

– Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması

– Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması

SSK1.10.2008 öncesi– Ölenin eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamının, sigortalıya ait aylıktan aşağı olması yani artan hisse bulunması

– Sigortalı herhangi bir işte çalışmama

– 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık (65 yaş aylığı) hariç olmak üzere her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almama

Bağ-Kur1.10.2008 öncesi– Ölenin eşine veya çocuklarına bağlanan aylığın toplamının, sigortalıya ait aylıktan aşağı olması, yani artan kısım bulunması

– Sigortalı herhangi bir işte çalışmama

– Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almama

Emekli Sandığı1.10.2008 öncesiAnnesi için;

– Evli olmama (dul olma)

– Emekli sandığı sigortalısı (iştirakçisi) olmama

– Muhtaç olma

Babası için;

– 65 yaşını doldurmuş olma (çalışarak geçimini sağlayamayacak derecede malul olanlar için yaş şartı aranmaz)

– Muhtaç olma

Yukarıdaki tablolarda yer alan bazı bilgilerle ilgili olarak SGK Başmüfettişi ve İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Murat GÖKTAŞ – İl Müdür Yardımcısı Murat ÖZDAMAR’ın Yaklaşım Dergisi’nin 268. sayısında yayımlanan Dul ve Yetim Kadınlara Ölüm Aylığı Bağlanması başlıklı makalesinden yararlanılmıştır.(isvesosyalguvenlik.com)

Esman DİLLİ*

———-

* Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu

6 comments

 1. (Nurgul karabulut) Evli olmadığınız ve sigortalı herhangi bir işte çalışmadığınız sürece, babanızdan yetim aylığı alabilirsiniz. Bunun için bulunduğunuz yerdeki SGK müdürlüğüne başvurmanız yeterli. Ancak şu an babanız üzerinden sadece anneniz aylık alıyorsa, büyük ihtimalle kendisine yüzde 75 oranında aylık bağlanmıştır. Sizin başvurmanız halinde size yüzde 25 oranında aylık bağlanacak, annenizin aylığı ise yüzde 75’den yüzde 50’ye düşecektir. Tabi sizin bir diğer avantajınız, yetim aylığıyla birlikte GGS’den yararlanma hakkı elde etmek olacak.

 2. Nurgul karabulut

  Merhaba babam 2012 yılında vefat etti annemi babamın üzerinden bir miktar para yatırarak bagkurdan emekli yaptık ben bi iş yerinde sigortalı çalışıyordum ama ayrıldım 22 yaşındayım şuan yetim ayligi alabilir miyim almak için ne yapmam gerekir

 3. Babanızın vefatı 8.8.2001-1.8.2003 arası döneme denk geldiğinden, bu tarihler arası için de Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak (aylık gelir toplamının brüt asgari ücretten fazla olmaması) şartı arandığından, faydalanabilmeniz lazım.

 4. Serpil Durmuş

  Bağ-Kur 4.10.2000 öncesi veya
  8.8.2001-1.8.2003 arası
  Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak (aylık gelir toplamının brüt asgari ücretten fazla olmaması)
  4.10.2000-7.8.2001 arası
  2.8.2003-30.9.2008 arası
  – Türkiye’de sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamak
  – Bekar veya boşanmış (dul) olmak
  – Kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almamak
  Yukarıda tarih ayrıntısı benim için çok önemli benim babam 12.6.2002 de rahmetli oldu. Bende 6,5yıl ödemeden sonra 58 yaşında 1300tl asgari ücretli geçemeyeceğim için babamdan faydanabileceğim kanısındayım yanlışmı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler

 5. Bağkur emeklisi iken vefat eden babanız üzerinden yetim aylığı alabilmeniz için gerekli şartlardan biri de kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmasıdır. Bu nedenle kendi sigortalılığınız nedeniyle emekli olduğunuzda ayrıca babanızdan yetim aylığı alamazsınız. Babanız Emekli Sandığı emeklisi olsaydı alabilirdiniz.
  http://www.isvesosyalguvenlik.com/emekli-sandigi-kapsaminda-dul-ve-yetim-ayligi-alinabilecek-durumlar/

 6. Serpil Durmuş

  Babam Bağkur emeklisi iken 2002de vefat etti Ben eşimden ayrıyım Ek5Tarım Ssk ödediğim için babamdan yetim maaşı alamıyorum acaba 6,5yıl sonra emekli olunca babadan da maaş alma hakkım olacak mı?

Yorum yaz

E posta adresiniz yorumda görünmeyecek. Hakaret ve küfür içeren yorumlar yayımlanmayacaktır. YORUMLAR ONAYA TABİ OLUP, ONAYLANDIKTAN SONRA SAYFADA GÖRÜNECEKTİR. Zorunlu alanlar işaretlenmiştir. *

*