Anasayfa / Haber / Dul ve Yetim Aylığında Anayasa Mahkemesinden Kötü Haber

Dul ve Yetim Aylığında Anayasa Mahkemesinden Kötü Haber

Sponsorlu Bağlantılar

4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışan kişinin ölümü halinde haksahiplerine ölüm (dul ve yetim) aylığı bağlanabilmesi için sigortalının işe girişinden itibaren en az 5 yıl geçmiş olması ve en az 900 prim günü olması gerekiyor.

Eğer hak sahipleri askerlik borçlanması veya başka hizmet borçlanması yapacaksa bu durumda en az 1800 prim günü olması şartı aranıyor. Bu uygulama 5510 sayılı Kanunun Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları başlıklı 32 nci maddesinde yer alan “her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş” şeklindeki hükümden kaynaklanıyor. Bu hüküm uyarınca hak sahiplerinin hizmet borçlanması ile sigortalılık süresini 5 yıla tamamlayıp ya da prim gün sayısını 5 yıla tamamlayıp aylığa hak kazanma imkanı bulunmuyor, eğer hizmet borçlanması yapılacaksa 1800 gün şartı aranıyor.

Hak sahiplerinin, hizmet borçlanması yaparak sigortalılık süresini 5 yıla, prim gününü 900 güne tamamlaması ve bu şekliyle aylık bağlanması yönündeki taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından reddedilmesi üzerine mahkemelerde açılan davalar sonucunda “her türlü borçlanma süreleri hariç” ibaresinin Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek konu Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin gerekçeli kararı 7 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve Mahkeme söz konusu hükmü Anayasaya uygun bularak iptal talebini reddetti. Dolayısıyla hizmet borçlanması yaparak 900 günle dul ve yetim aylığı bağlanması yönündeki umutlar da sona erdi. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalılarında olduğu gibi SSK sigortalılarının haksahipleri de eğer borçlanma yapacak olurlarsa ancak 1800 günle dul ve yetim aylığına kavuşacaklar.

Mahkeme gerekçeli kararında, hizmet borçlanmasının sadece 900 gün ile aylık bağlanmasında söz konusu olduğunu, 1800 günle aylık bağlanmasında ise hizmet borçlanmasının kabul edildiğini, dolayısıyla buradaki müdahalenin ölçülü olduğu, bireylere aşırı bir külfet yüklemediği, söz konusu ibarenin eşitlik ilkesine aykırı olmadığı belirtildi.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu kararı artık bu konuda mahkemelerde açılacak davalar için de engel teşkil edecek, çünkü bu karar karşısında açılacak davaların kazanılması mümkün olmayacak.

Dul ve yetim aylığı ile ilgili ayrıntılı bilgi Ölüm Sigortası – Hak Sahibi Olanlar – Sağlanan Yardımlar – Ölüm Aylığı Bağlanmasının Şartları başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)