Anasayfa / Haber / Düzenleme Yapıldı Ama Evli Çalışanların Ücretleri Düşecek

Düzenleme Yapıldı Ama Evli Çalışanların Ücretleri Düşecek

Sponsorlu Bağlantılar

Ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarının hesaplanmasında vergi dilimi uygulanmakta olup, bu çerçevede yıllardır asgari ücretliden yüzde 15 gelir vergisi kesilmektedir.

Ancak 2016 yılı için asgari ücrete yüzde 30 dolayında bir zam yapıldığından, bu uygulama bozuldu ve 2016/Ekim ayından itibaren asgari ücretliler yüzde 20 gelir vergisi dilimine girdi. Çünkü 2016 yılı brüt asgari ücretinin 1.399,95 liralık (bin 399 lira 95 kuruş) kısmı gelir vergisine tabi olup, 2016 yılı vergi dilimine göre vergi matrahı Ekim ayından itibaren 12 bin 600 lirayı aşınca (Ücretliler İçin 2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi – 2016 Vergi Dilimleri) asgari ücretli çalışanlar yüzde 20’lik vergi dilimine girdi. Bu nedenle de asgari birçok asgari ücretli çalışanın eline geçecek aylık net asgari ücretin bin 300 liranın altına düşmesi kaçınılmaz oldu.

Öten yandan Hükümet 2016 yılı için aylık net asgari ücretin bin 300 lira olacağını vaat ettiğinden (Bkz. Çalışma Hayatıyla İlgili Seçim Vaatleri Gerçekleşecek mi ?), bu duruma müdahale etmesi mecburiyeti doğdu. Hükümet aradaki açığı asgari geçim indirimi artışıyla kapatma yolunu seçti.

Konuya ilişkin olarak çıkarılan 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Uygulamanın ayrıntısı ise aynı Resmî Gazete’de yayımlanan 294 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile düzenlendi.

Sadece Bekar Çalışanların Ücreti Düşmeyecek

Söz konusu düzenlemeye göre, sadece yeni vergi dilimine girmesi nedeniyle aylık net ücreti bin 300 lira 99 kuruşun (1.300,99) altına düşenler bundan faydalanacak. Aradaki fark asgari geçim indiriminde yapılacak artışla kapatılacak, yani çalışanın eline geçecek aylık net ücret bin 300 lira 99 kuruşun altına düşmeyecek. Dolayısıyla burada sadece bekar asgari ücretlilerin aylık net ücretinde herhangi bir düşüş olmayacak. Evli asgari ücretlilerin ise aylık net ücretinde düşüş meydana gelecek. Örneğin, evli – eşi çalışmayan – çocuksuz bir asgari ücretlinin aylık net ücreti Eylül ayında 1.325,69 lira iken Ekim ve sonraki aylar için 1.300,99 lira, evli – eşi çalışmayan – 3 çocuklu bir asgari ücretlinin net ücreti ise 1.387,45 TL liradan 1.317,45 liraya düşecek. Çünkü bu düzenlemenin amacı yenir vergi dilimiyle birlikte aylık net ücrette düşüşü engellemek değil, sadece aylık net ücretin bin 300 lira 99 kuruşun altına düşmesini önlemek.

Düzenleme Sadece Asgari Ücretlileri Kapsamıyor

Çalışanın eline geçen aylık net ücretin bin 300 lira 99 kuruşun altına düşmemesi için aradaki farkı asgari geçim indiriminde yapılacak artışla kapatma şeklindeki bu uygulama sadece asgari ücretliler için geçerli olmayıp, 1.751,10 TL’ye kadar brüt ücret geliri olan çalışanları da kapsamakta olup, bu düzenleme sadece 2016 yılı için geçerlidir. 2017 yılı Ocak ayından itibaren ise asgari ücretler yeniden belirlenecektir.

Vergi Dilimi Değişikliği Asgari Geçim İndirimini Etkilemiyor

Çalışanların yüzde 15’lik gelir vergisi diliminden yüzde 20’lik gelir vergisi dilimine geçmesi asgari geçim indirimini (AGİ) etkilemiyor, çünkü AGİ her yıl Ocak ayında geçerli asgari ücret esas alınarak bir defaya mahsus olmak üzere hesaplanıyor ve yıl boyu değişmiyor. (Bkz. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nasıl Hesaplanır ?)

Güncel Aylık Net Asgari Ücretler

Çalışanların durumuna göre eski net ücretler ile Ekim, Kasım ve Aralık ayları için geçerli olan aylık net ücretler Yeni Vergi Dilimi ve AGİ Düzenlemesi Çerçevesinde Net Asgari Ücretler sayfasında yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)