Anasayfa / Haber / E – Bildirge Şifresi Alacak İşverenlere Kolaylık

E – Bildirge Şifresi Alacak İşverenlere Kolaylık

Sponsorlu Bağlantılar

E-Bildirge (E-Sigorta) başvurusu, şifre zarfının teslimi, şifrenin iptali, çalınması, kaybolması gibi durumlarda yapılacak işlemler İşveren Uygulama Tebliğinin E-Sigorta Uygulamasına Başvurulması, Sözleşmenin Düzenlenmesi ve Şifre Zarfının Teslimi başlıklı bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

İşveren Uygulama Tebliğinde 8 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Tebliğ ile bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden biri de e-bildirge başvurusuyla ilgili. Tebliğin 2.3.1- Başvuru bölümünün beşinci paragrafında yer alan hüküm uyarınca, özel hukuk tüzel kişisi olan işverenlerle (şirket, kooperatif, dernek, oda, vakıf v.b.) ilgili e-bildirge başvurularında, eğer başvuru işveren tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin verdiği vekaletname ile başkaları tarafından yapılıyorsa, bu durumda başvuru formunda hem tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin, hem de başvuru yapan kişinin imzasının bulunması gerekiyordu. Yapılan değişiklik uyarınca artık başvuru formunda sadece başvuruda bulunan kişinin imzası yeterli olacak.

Dolayısıyla şirket, kooperatif, dernek, oda, vakıf gibi tüzel kişiliğe sahip işverenlerle ilgili e-bildirge başvurusu, yönetim kurulu kararı veya noterden onaylı vekâletname verilerek tüzel kişiliği temsile yetkili kişiler dışındakilerce de yapılabilecek. Bu durumda, başvuru formuna yönetim kurulu kararı veya noterden onaylı vekâletname ile imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı suretleri veya ilgili idarelerce onaylı suretleri eklenecek. Bu konuda ayrıntılı bilgi e Bildirge – e Sigorta Uygulaması – Şifre İşlemleri – Kapsama Giren Belgeler – Sistemde Arıza Olması Hali başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)