Anasayfa / Haber / E-Bildirge Sisteminde İtibari Hizmetle İlgili Değişiklik Yapıldı

E-Bildirge Sisteminde İtibari Hizmetle İlgili Değişiklik Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Fiili hizmet süresi zammı, yıpranma payı olarak da adlandırılan itibari hizmet süresi kapsamına hangi işlerde çalışanların girdiği 5510 sayılı Kanunun Fiilî hizmet süresi zammı başlıklı 40 ıncı maddesinde belirtilmiş, uygulamanın ayrıntısı da Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir (Bkz. Yıpranma Payı (İtibari Hizmet Süresi) Kimlere Verilir ?)

Ancak uygulamada; bazı işyerlerinin Kanunun 40 ncı maddesi yani yıpranma payı kapsamında olmadığı halde bu işyerlerinde çalışan bazı sigortalıların hizmetlerinin yıpranma payı kapsamında bildirilmesi, bazı işyerlerinin ise yıpranma payı kapsamında olduğu halde, çalışan sigortalılar için belge türü seçiminde hataların yapılması üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu yapılan hataların önüne geçmek için e-Bildirge siteminde bazı değişiklikler yaptı.

Dolayısıyla artık işyerinin sistemde kayıtlı iş kolu kodu esas alınarak e-Bildirge siteminden itibari hizmet kapsamına girmeyen işyerleri sigortalısını bu kapsamda bildiremeyecek. Ayrıca itibari hizmet kapsamına giren işyerlerinin de hatalı belge seçmesi önlenecek.

Ancak işyerinin sistemdeki işkolu kodu hatalıysa, bu durumda itibari hizmet kapsamına giren işyerleri çalışanlarını itibari hizmet kapsamında bildiremeyecek, çünkü sitem kabul etmeyebilecek. Dolayısıyla gerçekte yıpranma kapsamında faaliyet gösterdikleri halde iş kolu kodunun hatalı olması nedeniyle ilgili belge türünü seçemeyen işverenler, iş kolu kodunu ilgili vergi dairesinden düzeltmeleri ve ilgili sosyal güvenlik merkezinde güncelletmeleri halinde, yıpranma payı kapsamında çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili belge türlerini seçebilecekler. (Bkz. Yeni Mevzuata Göre İş Kolu Kodu ve NACE Koduna İtiraz ve Değişiklik İşlemleri)(isvesosyalguvenlik.com)