Anasayfa / Eski Haberler / E-Bildirge Sisteminde Teşvikten Yararlanan İşverenlerle İlgili Değişiklikler Yapıldı

E-Bildirge Sisteminde Teşvikten Yararlanan İşverenlerle İlgili Değişiklikler Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

İşverenlerin sigorta primi desteği kapsamında devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Sosyal Güvenlik Kurumuna tecil ve taksitlendirilenler hariç, prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmekte olup, bu çerçevede e-Bildirge sistemi üzerinden teşvik kapsamında aylık prim ve hizmet belgesi gönderileceği zaman, işverenin borcu olup olmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilmekte, eğer işverenin borcu varsa sistem aylık prim ve hizmet belgesi gönderilmesine izin vermemektedir. Bu durumda da işverenin ya borcunu ödedikten ya da taksitlendirdikten sonra teşvik kapsamında aylık prim ve hizmet belgesini e-bildirge üzerinden göndermesi veya belgenin ait olduğu ay için teşvikten yararlanma hakkından vaz geçerek teşviksiz aylık prim ve hizmet belgesi göndermesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Bildirge sistemi üzerinden herhangi bir teşvik kapsamında aylık prim ve hizmet belgesinin gönderilmesi anında yapılan borç sorgulaması uygulamasında iki önemli değişiklik yaptı. Buna göre;

1-Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi sırasında, teşvikli bildirge gönderilmek istenildiğinde daha önce yalnızca mevcut işyeri dosyasından kaynaklanan borçlar sorgulanabilmekte iken, e-Bildirge programlarında yapılan değişikliklerle birlikte, işyerini başka bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren adrese nakleden işverenlerin, nakil tarihinden önceki sürelere ilişkin (eski işyeri dosyasından kaynaklanan) borçları da sorgulanabilir hale getirildi. Dolayısıyla, işyerini başka bir sosyal güvenlik merkezinin sınırları içine giren bir adrese nakleden işverenlerce, mevcut işyeri dosyasından kaynaklanan herhangi bir borcun bulunmamasına rağmen, eski işyeri dosyasından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim veya idari para cezası borcunun bulunması halinde, bu borçlar ödenmediği veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirme işlemi yapılmadığı takdirde teşvikli bildirge gönderilmesine sistem tarafından izin verilmeyecek.

2-Daha önce yasal ödeme süresi sona ermemiş idari para cezası borçları teşvikli bildirge gönderilmesine engel teşkil etmekte iken, yine e-Bildirge programlarında yapılan değişikliklerle birlikte, teşvikli bildirge gönderilmek istenildiğinde yalnızca yasal ödeme süresi geçmiş idari para cezası borçları sorgulanır hale getirildi. Dolayısıyla, artık e-bildirge üzerinden teşvik kapsamında aylık prim ve hizmet belgesi gönderileceği zaman, eskiden olduğu gibi henüz yasal ödeme süresi geçmemiş idari para cezası borçları sistem tarafından dikkate alınmayacak ve belgenin gönderilmesine engel teşkil etmeyecek.(www.isvesosyalguvenlik.com)