Anasayfa / Haber / E-Ödenek ve Sigortalı İstirahatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

E-Ödenek ve Sigortalı İstirahatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sponsorlu Bağlantılar

İstirahatli yani raporlu çalışanlarla ilgili olarak, sağlık kurum ve kuruluşları, çalışanlar, işyerleri ve işverenlerce yapılması gereken iş ve işlemler, geçici iş göremezlik ödeneğinin (rapor parasının) Kurum tarafından çalışanlara ödenmesi ile ilgili süreç ve işlemler konusunda en çok karşılaşılan sorunlar ve sıkça sorulan sorular, 90 ayrı başlık altında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından soru cevap şeklinde yayımlanmıştır.

Aşağıda sadece bu çalışma içerisinde yer alan bazı sorulara yer verilmiş olup, E-Ödenek Hakkında Sık Sorulan Sorular başlığı altında yayımlanan soru ve cevapların tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

– E-ödenek programı nedir?

– E-ödenek programının hazırlanmasındaki temel amaç nedir?

– E-ödenek programına nereden ulaşılabilmektedir?

– E-ödenek programı hangi sigortalıları kapsamaktadır?

– Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılar için iş göremezlik ödeneğine esas istirahat raporları Kurumumuza nasıl gönderilecektir?

– E-ödenek programı ne zaman uygulamaya açılmıştır?

– E-ödenek programı ile hangi tür raporlar düzenlenerek işverenlere ve Kuruma gönderilebilecektir?

– E-ödenek programının işleyişine hangi kurumlar dâhildir?

– Birinci, İkinci ve Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları kimlerdir?

– Program hangi basamak sağlık hizmet sunucuları tarafından kullanılabilecektir?

– Ödeneğe müstahak olmayan 4/a sigortalılarının istirahat raporları E-ödenek programı üzerinden Kuruma gönderilecek midir?

– Ödeneğe müstahak olmayan 4/a sigortalılarının istirahat raporları için işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılacak mıdır?

– Kontrollü raporu bulunan ve kontrol tarihinden sonra sağlık hizmet sunucusuna başvuran sigortalıya nasıl işlem yapılacaktır?

– Hastane tarafından emzirme ödeneğine esas olmak üzere verilen bir doğum raporu, sigortalının aynı döneme ait başka bir raporunu keser mi?

– Programın işveren tarafında, istirahat raporları nasıl ve ne zaman görüntülenecektir?

– İstirahat raporları posta yoluyla yazılı olarak ayrıca Kuruma gönderilmeye devam edilecek midir?

– Çalışılmadığına dair bildirim ekranına düşen raporlara işveren nasıl bir işlem yapacaktır?

– İşverenin kağıt ortamında düzenlenen raporlar için çalışılmadığına dair bildirim girişini yapmaması halinde karşılaşacağı müeyyide nedir?