Anasayfa / Bilgi / Eczane Reçeteyle İlaç Alacak Kişiden Kimlik Sorabilir mi ?

Eczane Reçeteyle İlaç Alacak Kişiden Kimlik Sorabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlık yardımı SGK tarafından karşılanan kişilere doktor tarafından yazılan ilaçların Kurumla anlaşmalı eczaneden alınması sırasında eczanede görevli kişi (eczacı veya kalfa), ilaçları alacak kişiden kimlik göstermesini isteyebilir mi ?

Bu konu genelde soruna yol açmaktadır. Çünkü ilacı alacak kişi eczanede görevli kişi tarafından kimlik belgesi istenmesi / sorulması halinde tepki gösterebilmektedir. Bu nedenle de eczanelerde genelde kimlik belgesi istenmemekte, sadece T.C. Kimlik Numarası sorularak, alınan beyanla yetinilmektedir.

Peki eczane tarafından ilacı alacak kişiden kimlik belgesi sorulabilir mi ? Böyle bir yetkileri veya görevleri var mı ?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Kimlik tespiti ve acil haller” başlıklı 71 inci maddesinde aynen; “Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti sunumu aşamasında (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra), 67 nci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan belgeleri ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol etmek zorundadır.” hükmü yer almaktadır. 67 nci maddede sayılan belgeler ise nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya Kurum tarafından verilen resimli sağlık kartıdır.

Sağlık hizmet sunucusu kapsamına eczaneler de girdiğinden, görüleceği üzere aslında eczaneler ilacı teslim alacak kişiden kimlik sormak zorundadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan her eczane tarafından zorunlu olarak imzalanan Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolde de; “Reçetelerin arka yüzünde; reçete sahibi ya da ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve kalem ….kutu ilacı aldım” ibaresi, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır. Okuma yazma bilmeyen reçete sahibi veya ilacı/ilaçları alan kişinin reçeteye parmak izi alınır. Reçete muhteviyatı, bu Protokol hükümlerine göre reçete sahibi/ilaçları alana teslim edilecektir. Bu işlem, eczaneden ilaçları alan kişinin T.C. Kimlik Numarasının ve istenmesi halinde ilacı alan kişi ile ilgili diğer ek doğrulama bilgilerinin MEDULA eczane provizyon sistemine kayıt edilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde yapılan işlemlerden sonra eczacı hastaya ilaçlarını teslim etmiş sayılacaktır.” şeklinde hükümler yer almaktadır.

İlaç/ilaçları alan kişinin adı, soyadı, adres veya telefon bilgisi, reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınmış ise T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası ve imzası ve “….kalem/kutu ilacı aldım.” ibaresi yer almayan reçeteleri Sosyal Güvenlik Kurumu eczaneye iade etmektedir.

Öte yandan bu zorunluluk aslında hastanın menfaatinedir. Çünkü ilaç simsarları, dolandırıcılık şebekeleri hastaların T. C. Kimlik Numarasını ele geçirip, bir şekilde hasta adına ilaç yazdırıp eczaneden almakta, ilacı biten hasta tekrar ilaç almak istediğinde sürprizle karşılaşmakta, kendi bilgisi dışında ilacının yazdırılıp eczaneden aldığını öğrenmekte, ilacını para ödeyerek almak zorunda kalmaktadır. Bu tür dolandırıcılıklar da özellikle kanser ve organ nakli ilaçları gibi pahalı ilaçlarda yapıldığından, mağduriyet daha da artmaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)