Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Ek-5 Tarım Sigortası İçin Giriş Bildirgesi

Ek-5 Tarım Sigortası İçin Giriş Bildirgesi

Sponsorlu Bağlantılar

Tarım işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar için 5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olma imkanı getirilmiştir. Bunların sigorta girişi aşağıda linki yer alan Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile yapılmaktadır.

Ek 5 kapsamında tarım sigortalısı olabilmek için, 18 yaşını doldurmuş olmak, başka bir kapsamda sigortalı olmamak, kendi sigortalılığından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir – aylık almamak şartları aranmaktadır.

Sigortalı işe giriş bildirgesi doldurulduktan sonra ilgili bölümlerinin köy veya mahalle muhtarlığına ve tarım il veya ilçe müdürlüğüne onaylatılması gerekmektedir.

Ek-5 kapsamında tarım sigortalısı olanlar brüt asgari ücret ile bunun altıbuçuk katı arasında kalmak kaydıyla, kendi belirleyecekleri prime esas aylık kazancın yüzde 34,5’i oranında prim öderler. (Bkz. 2016 Yılında Tarım SSK Sigortalılarının Ödeyeceği Prim Tutarları) Bunlar 2016 yılı için aylık 23 gün üzerinden prim ödeyecekler, ancak aylık 30 gün üzerinden değerlendirilecektir. 2017 yılında ise aylık 24 gün üzerinden ödeyecekler, en son 30 gün olana kadar her yıl bir puan artış olacaktır.

İşe giriş bildirgenin düzenlenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi bildirgenin arka sayfasında yer almaktadır.

Ek-5 Tarım Sigortası İçin Giriş Bildirgesi