Anasayfa / Haber / Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacak İşlemleriyle İlgili Genel Yazı Yayımlandı

Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacak İşlemleriyle İlgili Genel Yazı Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu; ek karşılık primleri ve faturalı alacaklar olarak tabir edilen ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 89, Ek 4, Ek 68, ve Ek 71 inci maddelerinde düzenlenen Emekli İkramiyesi, emekli/adi malüllük/vazife malüllüğü aylığı alanların ölümü halinde ödenen Ölüm Yardımı, emekli veya yetimlerine ödenen Makam/Temsil/Görev Tazminatları ve diğer ödemelerden kaynaklanan alacakların takip ve tahsili konusunda yapılacak işlemlerle ilgili olarak, Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacaklar konulu bir Genel Yazı yayımladı.

Genelgede ilgili mevzuat hükümlerine atıf yapılarak,

Ek karşılık primleri ve faturalı alacaklar olarak tabir edilen Emekli İkramiyesi, emekli/adi malüllük/vazife malüllüğü aylığı alanların ölümü halinde ödenen Ölüm Yardımı, emekli veya yetimlerine ödenen Makam/Temsil/Görev Tazminatları ve diğer ödemelerden kaynaklanan alacakların takip ve tahsil işlemleri Kurum tarafından gerçekleştirildiği,

Takip ve tahsilatın kolaylaştırılması, bürokrasi ve maliyetlerin azaltılması gibi nedenlerle ek karşılık ve faturalı alacakların sistem üzerinden girilmesi, takibi veya sorgulanması işlemlerine yönelik olarak Mosip İnternet Sitesi kurulduğu, kamu idarelerinin söz konusu portala Kurum internet sayfasındaki (www.sgk.gov.tr) “E-SGK” menüsünün içerisinde yer alan “MOSİP Bilgi Sistemi” üzerinden “Kesenek Bilgi Sistemi” kullanıcı adı ve şifrelerini kullanmak suretiyle ulaşabilecekleri,

belirtildi.

Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşlarına, Kamu İktisadi Kuruluşlarına ve Döner Sermaye Saymanlıklarına dağıtımı da yapılan Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın söz konusu Genelgesine http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Genelgeler bölümünden ulaşabilirsiniz.