Anasayfa / Form-Dilekçe / Ekonomik Durum Nedeniyle İş Akdinin Feshinde Fesih Bildirim Belgesi

Ekonomik Durum Nedeniyle İş Akdinin Feshinde Fesih Bildirim Belgesi

Sponsorlu Bağlantılar

İşverenin belirsiz süreli iş sözleşmesinin hangi hal ve durumlarda feshedebileceği yani işçiyi işten çıkarabileceği 4857 sayılı İş Kanunun İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25 inci maddesinde belirtilmiştir. Maddenin III- Zorlayıcı sebepler başlıklı bölümünde; işçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması işveren için haklı fesih sebebi sayılmıştır.

İşverenin ekonomik sebeplerle işçiyi işten çıkarması halinde, işçi işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuşsa, işverenin işçiye kıdem tazminatı ödemesi gerekmektedir.

Ayrıca 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun İşverenin ödeme aczine düşmesi başlıklı Ek-1’inci maddesinde; işsizlik sigortasına tabi kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağı belirtilmiştir. (Bkz. Ücret-Garanti-Fonu-Yardım-Sağlanan-Haller-Başvuru-Şekli)

Ekonomik durum nedeniyle iş akdinin feshinde işçiye tebligat için aşağıda linki yer alan yazı örneği kullanılabilir.

Ekonomik Durum Nedeniyle İş Akdinin Feshinde Fesih Bildirim Yazısı Örneği