Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak 16 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış ve 23 Aralık 2003 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik; 6331 sayılı Kanun kapsamına giren ekranlı araçlarla çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerini kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamına girmeyen araçlar ve sistemler ise ikinci maddenin (2) numaralı fıkrasında sayılmış, ekranlı araç, operatör, çalışma merkezi kavramlarının tanımları dördüncü maddede yapılmıştır.

Yönetmelikte; İşverenin yükümlülükleri, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, Günlük çalışma düzeni, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması, Gözlerin korunması madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik Ek-1’de de Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Aranacak Asgari Gerekler belirtilmiştir.

Yönetmelik uyarınca işveren;

– İşyerinde gerçekleştireceği risk değerlendirmesinde; çalışma merkezlerinde ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri etkileri, yol açabileceği ilave etkiler ile risklerin bir arada olmasından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini almak,

– Çalışanları bilgilendirmek, eğitmek, görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak,

– Çalışmalarda Yönetmelik ekinde yer alan asgari gerekleri sağlamak,

zorundadır.

Ayrıca işveren, bu Yönetmelik kapsamında alınacak önlemlerin maliyetini çalışanlara yansıtamaz, yani karşılaştığı maliyet nedeniyle çalışanların ücretlerinden kesinti yapamaz.