Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / Eksik Gün Bildiriminden Muaf İşyerleri Hangileridir ?

Eksik Gün Bildiriminden Muaf İşyerleri Hangileridir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 62- EKSİK GÜN BİLDİRİMİNDEN MUAF İŞYERLERİ HANGİLERİDİR ?

CEVAP 62- Aşağıda sayılan işyerleri eksik gün bildirimi uygulamasından muaf tutulmuştur:

-Genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri,

-Belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler,

-Bütçeden yardım alan kuruluşlar,

-Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar,

-Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmeleri,

-Sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar,

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşları,

-Sendikalar ve vakıflar,

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar,

-Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri

-10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerleri.