Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemek üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılarak 24 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış ve 11 Şubat 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtın incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işleri bu Yönetmeliğe göre elle taşıma işi sayılmaktadır.

Yönetmelikte; Genel yükümlülük, İş ve işin yapıldığı yerin organizasyonu, Bireysel risk faktörleri, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması konularında düzenlemeler yer almaktadır.

Ayrıca Yönetmelik;

– Ek-1 Yükle İlgili Risk Faktörleri bölümünde; 1. Yükün özellikleri, 2. Fiziksel güç gereksinimi, 3. Çalışma ortamının özellikleri, 4. İşin gerekleri konularında,

– Ek-2’de ise Bireysel Risk Faktörleri konularında,

düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik uyarınca işveren;

– İşyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla,

– Yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda, Yönetmelik Ek-1`de yer alan hususları dikkate alarak elle taşımadan kaynaklanan riskleri azaltmak için uygun yöntemler kullanılmasını sağlamak ve gerekli düzenlemeleri yapmakla,

yükümlüdür.