Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Emekli Aylıklarının Hesabında Kazançların Güncellenmesi Nasıl Yapılmaktadır ?

Emekli Aylıklarının Hesabında Kazançların Güncellenmesi Nasıl Yapılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 83- EMEKLİ AYLIKLARININ HESABINDA KAZANÇLARIN GÜNCELLENMESİ NASIL YAPILMAKTADIR ?

CEVAP  83- Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı, her yılın Aralık ayında açıklanan TÜFE ile o yılın GSYİH gelişme hızının yüzde 30’unun toplamına bir tam sayının ilave edilmesiyle bulunmakta olup, 1/10/2008 tarihi itibarıyla hesaplamada değişiklik yapılmasına karşın (2008/Ekim öncesinde güncelleme katsayısı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ile GSMİH’nın (Gayri Safi Milli Hasıla’nın) çarpımı yoluyla hesaplanmaktadır) 5510 sayılı Kanunla birlikte bu uygulamaya devam edilmesi öngörülmüştür.