Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Emekli Çalışanlar İçin SGDP Tercih Bildirimi

Emekli Çalışanlar İçin SGDP Tercih Bildirimi

Sponsorlu Bağlantılar

Normalde emekli olanların 4/1-a (SSK) kapsamında çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıklarının kesilmesi ve tüm sigorta kollarına tabi normal sigortalı olarak çalışmaları gerekmektedir. Ancak sigorta başlangıcı 1 Ekim 2008 tarihinden öncesine ait olanlar için tercih hakkı bulunmaktadır. Bunlar isterlerse aylıkları kesilmeden Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi olarak çalışabilirler.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi Sosyal Güvenlik Destek Primi Uygulaması bölümünde yer almaktadır.

Söz konusu tercih işlemi aşağıda linki verilen Sigorta Kolu Tercih Bildirimi ile yapılır. Ayrıca aynı bildirim ile tercih değişikliği de yapılabilir. Yani aylığı kesilmiş olan aylığını bağlatıp SGDP kapsamında çalışmayı tercih edebilir veya aylık almakta olan aylığını kestirip tüm sigorta kollarına tabi çalışmayı tercih edebilir.

Tercihi sorulmadan işveren tarafından tüm sigorta kollarına tabi olarak bildirilen veya sigortasız olarak çalıştığı tespit edilenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu tercih bildiriminde bulunmalarını ister, buna rağmen herhangi bir tercihte bulunmayanların emekli aylıkları kesilir.

Buradaki tercih hakkı sadece yaşlılık (emekli) aylığı alanlar için söz konusu olup, malullük aylığı alanlar için herhangi bir tercih hakkı söz konusu değildir, istisnaları hariç (Bkz. Malullük Aylığı Alanların Çalışabileceği Durumlar) çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilir.

4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim Formu